Services

Personal data store

Personen en bedrijven oefenen regie uit over eigen persoons- en bedrijfsgegevens.

SMART CONTRACTING

Bedrijven organiseren de bedrijfsjuridische functie effectief en kostenefficiënt. 

SMART COMPLIANCE

Bedrijven verantwoorden zich over de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen.

LEGAL ENTITY MANAGEMENT

Bedrijven en personen hebben grip op hun organisatiestructuur en vertegenwoordigings-bevoegdheid.

Accountability Seal

Met een Accountability Seal laten bedrijven aan het maatschappelijk verkeer zien dat en met welk volwassenheidsniveau zij compliant zijn met wetgeving, beleid en contracten. De data waartoe personen en bedrijven gedifferentieerd toegang krijgen of die zij ontvangen, kunnen zij tegen deze achtergrond waarderen. Het niveau van compliance wordt gepubliceerd in het Accountability Seal register.

Neem contact met ons op

Wilt u graag in contact komen met ons? Natuurlijk kunt u ons via de telefoon, per e-mail of per contactformulier bereiken.

Telefoon

+31 0 (70) 362 18 07

Bezoekadres

Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag