Services

MYOBI biedt Gebruikers gebruikersvriendelijke en veilige Services binnen een Informatie ecosysteem.

Personal Data Store

Onder uw regie zijn uw persoons- en bedrijfsgegevens actueel en juist.

SMART CONTRACTING

Hiermee kunnen partijen regie uitoefenen bij het maken van afspraken en het nakomen van verplichtingen.

SMART COMPLIANCE

Hiermee kunnen organisaties zich verantwoorden over de naleving van verplichtingen en beleid.

LEGAL ENTITY MANAGEMENT

Organisaties kunnen hun organisatiestructuur inclusief verbonden partijen in kaart brengen.