Legal Entity
Management (LEM)

Bedrijven zijn georganiseerd binnen structuren van vaak verschillende entiteiten. Bijvoorbeeld een holding met werkmaatschappijen of een VOF waarin B.V.’s of eenmansbedrijven participeren.

LEM biedt de mogelijkheid aan bedrijven en personen om hun eigen entiteiten te beheren en die van hun partners. 

Wat en waarom van LEM

Voor smart contracting en smart compliance is het noodzakelijk dat partijen zekerheid hebben over de partij met wie ze een contract sluiten en kunnen vertrouwen op de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde van een entiteit. 

Entiteiten worden immers vertegenwoordigd door personen. 

Elk land heeft authentieke bronhouders die zekerheid verschaffen over de betrouwbaarheid van persoons- en bedrijfsgegevens van entiteiten, de structuur waarin entiteiten zijn georganiseerd en de vertegenwoordigers van entiteiten. De Kamers van Koophandel (KvK) is in Nederland de authentieke bronhouder. MYOBI heeft een rechtstreekse koppeling met het handelsregister van de KvK. MYOBI is voornemens meer authentieke bronhouders aan LEM te koppelen, zoals die van het Company House in Engeland.

Op basis van bedrijfs- en persoonsgegevens van authentieke bronhouders en MYOBI kan het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied worden samengesteld en geverifieerd.

Delegeren van taken

Vanuit een PDS en met behulp van smart contracting kan de wettelijk vertegenwoordiger of LEM-manager bevoegdheden toewijzen en taken delegeren aan andere personen, zoals die van het sluiten van contracten.

Inzicht en overzicht

Met behulp van LEM creëert en behoudt de organisatie overzicht en inzicht in het verantwoordelijk-heidsdomein. Ze bepaalt zelf welke andere bedrijven en personen op welk detailniveau hiervan kennis mogen nemen.