Smart Contracting

Met smart contracting organiseert en verstevigt u op een effectieve en kostenefficiënte wijze uw bedrijfsjuridische functie. MYOBI voorziet in de randvoorwaarden:

  • Personen en bedrijven die smart contracting toepassen onderschrijven de TTP-policy. Zij nemen informatiemanagement serieus. Hun persoons- en bedrijfsgegevens zijn betrouwbaar.
  • MYOBI verschaft zekerheid over de authenticiteit en identiteit van personen en bedrijven alsmede over de bevoegdheid van personen die bedrijven vertegenwoordigen.
  • MYOBI waarmerkt afgesloten contracten, zoals een notaris dat doet, waardoor partijen over onweerlegbaar bewijs beschikken van gemaakte afspraken.

Om na te gaan in hoeverre een bedrijf de verplichtingen die voortvloeien uit een smart contract nakomt, kan smart compliance worden ingezet. 

Wat krijgt u en hoe werkt het?

Wat krijgt u?

U krijgt een licentie op het gebruik van contracten, contracttypes en contractportfolio’s inclusief juridische ondersteuning op afroep. De hoogte van de licentie wordt bepaald door het aantal contracten, de contracttypes en de contractportfolio’s.

Hoe werkt het?

In de licentie is een consult van twee uur per jaar inbegrepen, waarin juristen en of advocaten samen met u vaststellen of de contractportfolio’s voor uw bedrijf passend zijn en genoeg bedrijfsspecifiek. Zo nodig kunnen zij de contractportfolio’s en contracten bedrijfsspecifiek maken. Ook kunnen zij u begeleiden bij eventuele contractonderhandelingen. Daarvoor doet u een verzoek om juridisch ondersteuning.

levenscyclus van contracteren

De service ziet op de gehele levenscyclus van het overeenkomen, nakomen, expireren of ontbinden van contracten.

wijzigINGEN in contracttypes

U wordt geïnformeerd als contracttypes zijn aangepast naar aanleiding van bijvoorbeeld jurisprudentie of nieuwe wetgeving. U kunt dan desgewenst reeds afgesloten contracten oversluiten, uiteraard alleen als uw wederpartij daarmee akkoord gaat.