Smart contracting

MYOBI voorziet in een samenhangende set van policies & practice statements . De Certificatie Policy (CP) en  Certificate Practice Statement (CPS) zijn in overeenstemming met de gebruikelijke wet- en regelgeving.

Smart contracting

Hoe kan smart contracting worden toegepast?

Contractenportfolio
Contractenportfolio samenstellen en bedrijfsspecifiek maken.
Authenticeren van de identiteit van personen
Personen krijgen een persoonlijke gegevensomgeving en kunnen een elektronische handtekening toepassen.
Entiteitenstructuur
Opbouwen van de entiteitenstructuur en het koppelen van de wettelijk vertegenwoordiger van een organisatie.
TRAININGEN
Vakinhoudelijk en functioneel trainen van personen op het gebied van smart contracting.

Interesse? Maak hier een account aan.