Hoe werkt het?

Gebruik van MYOBI en deelname aan het informatie ecosysteem is niet vrijblijvend. Noch voor MYOBI, noch voor u. MYOBI verwacht van u dat u uw Persoons- en Bedrijfsgegevens altijd verifieert en zo nodig corrigeert. MYOBI verwacht dat u gepaste beveiligingsmaatregelen treft om te voorkomen dat ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik of zelfs misbruik wordt gemaakt van uw PDS en overige diensten van MYOBI. MYOBI verwacht van Bedrijven dat zij zelf zorgen voor een juiste toewijzing van rollen en bevoegdheden aan medewerkers. MYOBI verwacht van Bedrijven dat zij verantwoording afleggen over de naleving van de TTP-policy.

U mag van MYOBI verwachten dat zij verzoeken om correctie van Persoons- en Bedrijfsgegevens honoreert en uitvoert; dat zij gebruik maakt van een betrouwbaar platform en IT-services en dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft, onder meer om vervalsing en diefstal van persoons- en bedrijfsgegevens tegen te gaan.

A. Onboarden

Gebruiker worden van MYOBI begint met onboarden. Zonder onboarding is het niet mogelijk gebruik te maken van de Diensten van MYOBI.  Onboarding is het proces waarin de nodige voorbereidingen worden getroffen, waaronder het identificeren en authenticeren van Gebruikers en het controleren van bedrijfsgegevens inclusief de vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

B. Gepersonaliseerde handtekening

Voor de toepassing van gepersonaliseerde handtekeningen wordt gebruik gemaakt van sleutelparen. Deze sleutelparen worden onder controle van de PDS-gebruiker gegenereerd in de gepersonaliseerde omgeving van de PDS. MYOBI heeft op geen enkele wijze toegang tot de private sleutel.

C. Serviceverzoek

Een Serviceverzoek kan onder meer betrekking hebben op bijvoorbeeld een verzoek tot juridisch ondersteuning / support. Het serviceverzoek is ook wel te herkennen aan en wordt zichtbaar gemaakt met een button ‘ticket’.

D. Servicedesk

De Servicedesk voert het hierboven beschreven proces van Onboarding uit. De Servicedesk handelt Requests for Services af. De Servicesdesk is verder beschikbaar voor operationele en praktische vragen en verstrekt achtergrondinformatie.

E. Compliance

MYOBI legt over het gebruik van de diensten verantwoording af via de Personal Data Store van de gebruikers. 

F. TECHNISCHE aspecten

Microsoft Azure vormt het basisplatform voor de Vertrouwensinfrastructuur en het verlenen van Vertrouwensdiensten van MYOBI. Daarnaast worden software servicecomponenten ingezet als crypto vaults, active directory en databases. 

Drielagenmodel

De dienstverlening van MYOBI is opgebouwd uit een aantal blokken.

MYOBI Techniek

In dit blok wordt de technische infrastructuur ontwikkeld en beheerd. We zouden kunnen zeggen dat dit de ‘fabriek’ van MYOBI is. Hier wordt de techniek ontwikkeld, beheerd en onderhouden. Hier ligt het intellectuele eigenschap.

MYOBI Operationeel

In dit blok ontstaat het contact van MYOBI met de buitenwereld, met us. Bevindt de laag van MYOBI Techniek zich vooral achter de schermen; de laag van MYOBI Operationeel vormt het venster naar buiten. MYOBI operationeel maakt gebruik van de technische infrastructuur van MYOBI Techniek om de Vertrouwensinfrastructuur en Vertrouwensdiensten te leveren.

De Vertrouwensinfrastructuur maakt in technische zin voor een belangrijk deel gebruik van het basisplatform Azure van Microsoft. Via dit platform worden de Vertrouwensdiensten van MYOBI aangeboden en ontsloten.

Gebruiker

In dit blok spelen de activiteiten en dienstverlening zich volop af in de buitenwereld. Voorbeelden van Vertrouwensdiensten zijn het voor persoonlijke doeleinden gebruiken van de PDS in de zorg of het deponeren en waarmerken van contracten die zijn afgesloten met smart contracting.

Andere voorbeelden zijn het faciliteren en het gebuik van een gepersonaliseerde handtekening en het inrichten van een PDS.