Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Toegang tot meerdere trainingsprogramma's

Bedrijfsspecifieke leeromgeving

Bewustwording en kennisontwikkeling zijn noodzakelijke randvoorwaarden om succesvolle veranderingen in het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten door te voeren. De omvang van de toegevoegde waarde is afhankelijk van de bedrijfsvoering (bewustzijn en wens voor adequaat georganiseerde bedrijfsactiviteiten) en de mate waarin de bedrijfsspecifieke leeromgeving door het bedrijf wordt gebruikt.

Duthler Academy biedt gebruikers van MYOBI een bedrijfsspecifieke e-learningomgeving inclusief het logistiek- en opleidingsportfolio.

// over de bedrijfsspecifieke leeromgeving

Wat zijn de voordelen?

1. Bedrijfsactiviteiten verbeteren

Een bedrijfsspecifieke leeromgeving met generieke onderwijs- en opleidingsportfolio’s biedt een bedrijf de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt te organiseren en verder te verbeteren.

2. Kennis in alle lagen van het bedrijf

Medewerkers in verschillende lagen van de organisatie doen relevante kennis en ervaring op uit het onderwijs- en opleidingsportfolio. Hierdoor hebben medewerkers meer overzicht op hun werk en is er meer wederzijds begrip.

3. Kostenefficient

De kosten voor de bedrijfsspecifieke bedrijfsomgeving worden grotendeels verdisconteerd in de diensten die worden afgenomen.

Download de factsheet

Een nadere toelichting is uitgewerkt in een factsheet.

// over de bedrijfsspecifieke leeromgeving

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de e-learning omgeving krijgen?

U krijgt uw bedrijfsspecifieke leeromgeving door gebruiker te worden van MYOBI. Druk op de knop "registreren". De MYOBI servicedesk authenticeert uw bedrijf en een vertegenwoordiger, creëert een bedrijfsspecifieke omgeving en maakt van de vertegenwoordiger de “Bedrijfsbeheerder” en doet hetzelfde voor de bedrijfsspecifieke leeromgeving. Voor dit alles worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoeveel kost het?

Duthler Academy rekent een klant een gebruikerslicentie voor het gebruik van de bedrijfsspecifieke leeromgeving voor 'eigen' onderwijs- en opleidingsportfolio's. De hoogte van de licentie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte (omzet) en het aantal gebruikte MB's aan data. Zie de volgende licentietabel en gebruikerslicenties.

Een bedrijf betaalt een licentievergoeding. Het aantal gebruikers is beperkt tot drie. Indien een klant al gebruik maakt van diensten zoals die van het MYOBI Vertrouwensnetwerk of Smart contracting, stelt Duthler Academy kosteloos een maximaal aantal gebruikerslicenties ter beschikking. Als een bedrijf meer gebruikerslicenties nodig heeft dan er worden geleverd, zal het bedrijf extra bedrijfslicenties aanschaffen.

Met wie kan ik overleggen?

Bij gebrek aan personele capaciteit kan een bedrijf beroep doen op professionals van Duthler Associates voor het inrichten van de bedrijfsspecifieke leeromgeving gericht op het opbouwen van kennisoverdracht en bewustwording of het gericht ondersteunen van veranderingsprocessen.

Wat krijg ik?

De toepassing van Duthler Academy bestaat uit het beheren van samenhangende onderwijs- en opleidingsportfolio's en het leveren van effectieve en bewezen logistiek waarmee elk bedrijf een eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving inricht en beheert. Met een servicedesk, een opleidings- en opleidingsportfolio “kennismanagement” en professionele ondersteuning zorgt Duthler Academy ervoor dat een bedrijf de beoogde meerwaarde kan realiseren.

Het onderwijs- en opleidingsportfolio “kennismanagement” is opgezet vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering en het perspectief van de medewerker. Het doel is om medewerkers, op verschillende niveaus van de organisatie, de juiste kennis op het juiste moment te bieden om hun rol binnen de samenhang van een bedrijfsorganisatie adequaat te vervullen.

Een manager of de DPO zorgt voor het kennisbeheer om bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen. Hij of zij beheert de bedrijfsspecifieke opleidings- en opleidingsportfolio, leidt de lokaal ingezette privacy officers op, operationele medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kritische verwerkingen van persoonsgegevens en medewerkers waarvoor een hoge mate van alertheid vereist is.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI servicedesk via +31 0(70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.