Kennismanagement is een randvoorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit

Veel kennis is impliciet aanwezig in de hoofden van medewerkers. Voor het organiseren van kennismanagement is het nodig dat de impliciete kennis in woorden, metaforen en symbolen expliciet wordt gemaakt.

// Kennis- en verandermanagement

Toegang tot meerdere trainingsprogramma's

Bedrijfsactiviteiten wijzigen en het organiseren van de activiteiten met processen ook. Er bestaat een uitdaging het verandermanagement effectief te organiseren. De omvang van de toegevoegde waarde van het toepassen van de bedrijfsspecifieke leeromgeving met bewustwordings- en trainingsprogramma’s is afhankelijk van de bedrijfsvoering (bewustzijn en wens voor adequaat georganiseerde bedrijfsactiviteiten) en de verandercapaciteit van de organisatie.

Download de factsheet

Een nadere toelichting is door Duthler Academy uitgewerkt in deze white paper.

// Kennis- en verandermanagement

Wat zijn de voordelen?

Wij hebben Duthler Academy gevraagd een bedrijfsspecifieke leeromgeving voor bedrijven te beheren voor gebruikers van het vertrouwensnetwerk. Steeds als een bedrijf zich registreert, ontvangt het een gepersonaliseerd informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk en een bedrijfsspecifieke leeromgeving waarin verschillende bewustwordings- en trainingsprogramma’s worden aangeboden. Het is mogelijk dat een bedrijf de leeromgeving gebruikt voor zijn eigen trainingsprogramma’s.

1. Bedrijfsactiviteiten verbeteren

Een bedrijfsspecifieke leeromgeving met generieke trainingsprogramma’s biedt een bedrijf de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt te organiseren en verder te verbeteren.

2. Kennis in alle lagen van het bedrijf

Medewerkers in verschillende lagen van de organisatie doen relevante kennis en ervaring op uit de trainingsprogramma’s. Hierdoor hebben medewerkers meer overzicht over hun werk en is er meer wederzijds begrip.

3. Kostenefficiënt

De kosten voor de bedrijfsspecifieke bedrijfsomgeving worden grotendeels verdisconteerd in de diensten die worden afgenomen.

// Kennis- en verandermanagement

Veelgestelde vragen

Wat is kennis- en verandermanagement?

Goed getrainde medewerkers zijn één van de kritische succesfactoren om bedrijfsactiviteiten effectief te organiseren. Voor het trainen van medewerkers is expliciete kennis nodig en de bereidheid van bedrijfsleiding, management en medewerkers om noodzakelijke veranderingen te omarmen en door te voeren.

Duthler Academy richt het kennis- en verandermanagement op het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten. Het neemt niet weg dat een bedrijf het kennismanagement ook voor andere gebieden kan toepassen.

De methode ADKAR heeft Duthler Academy geïnspireerd het kennis- en verandermanagement uit te werken in een bedrijfsspecifieke leeromgeving en in bewustwordings- en trainingsprogramma’s.

Lees hier meer.

Wat is de bedrijfsspecifieke leeromgeving?

Duthler Academy biedt, in samenwerking met MYOBI en onder de TTP-policy, gebruikers van het vertrouwensnetwerk een bedrijfsspecifieke leeromgeving met een verzameling bewustwordings- en trainingsprogramma’s aan. Op het moment dat de wettelijk vertegenwoordiger de rechten van bedrijfsbeheerder voor het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwet ontvangt, krijgt de wettelijk vertegenwoordiger ook de rechten van bedrijfsbeheerder op de bedrijfsspecifieke leeromgeving.

Duthler Academy gebruikt de technologie van Moodle Workplace voor het samenstellen van een bedrijfsspecifieke leeromgeving.

De parameters zijn:

  • Afdelings- en rollenstructuur waarmee een fijnmazige logistiek mogelijk is;
  • Modulaire structuur voor het managen van de bewustwordings- en trainingsprogramma’s;
  • Duidelijk dashboard voor de bedrijfsleiding, het management en de medewerkers;
  • Uitgebreide support van Moodle en de Duthler Academy servicedesk; en
  • Bewezen IT en hoge toegevoegde waarde/ prijsverhouding.

Lees hier meer.

Wat zijn de bewustwordings- en trainingsprogramma’s?

Kennis ligt vast in taal, metaforen en symbolen. Impliciete kennis in de hoofden van medewerkers heeft voor de bedrijfsleiding geen waarde. De kennis moet expliciet zijn en de logistiek is in staat de afdeling en de medewerkers vraaggericht te bedienen met relevante kennis.

De bedrijfsleiding vraagt aan medewerkers hun impliciete kennis expliciet te maken en vast te leggen in bewustwordings- en trainingsprogramma’s waardoor het in de organisatie beschikbaar komt voor andere medewerkers. Duthler Associates richt zich vooral op de volgende types van programma’s:

  • Bedrijfsleiding maakt de medewerkers bewust van de noodzaak van veranderen en bestendigen van kennis;
  • Medewerkers volgen trainingen om zich voor te bereiden op het succesvol doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen; en
  • Medewerkers volgen een opleiding voor het vervullen van specifieke rollen.

Kennismanagement is gebaat bij een eenduidige semantiek; eenduidige definities van begrippen, samenhang van begrippen en taal. Gebrekkig kennis- en verandermanagement laat semantische misverstanden toe met als gevolg verschillende dialecten die op gespannen voet staan met de bedrijfsmores, de -taal en de -cultuur.

Lees hier meer.

Hoe kan kennis- en verandermanagement worden georganiseerd?

Voor de bedrijfsleiding is het organiseren van kennis- en verandermanagement van het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten een permanent agendapunt. De noodzaak neemt toe, maar de successen van een structureel en effectief georganiseerd kennismanagement blijven veelal uit.

Wij beperken ons tot het kennis- en verandermanagement van het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten.

Kennis ligt vast in taal, symbolen en metaforen. De bedrijfsleiding wenst dat medewerkers gedoseerd relevante kennis verinnerlijken en toepassen bij het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Voor elke organisatie, en misschien wel voor elke afdeling, zijn er verschillende scenario’s toepasbaar. Wij gaan graag het gesprek aan door vooral te luisteren naar wat u en uw medewerkers drijft.

Lees hier verder.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI servicedesk via +31 0(70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?