Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Organiseren van verantwoording

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een gebruiker van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met deze TTP policy, en waarop extensies mogelijk zijn voor compliance met specifieke wetgeving, beleid en afgesloten contracten voor specifieke aandachtsgebieden. Organisaties die de Accountability Seal voeren, zijn transparant over het niveau van compliance dat gebruikers van MYOBI en het maatschappelijk verkeer mogen verwachten.

Alle organisaties gebruiken het logo met de tekst ‘Accountability Seal’ van MYOBI om transparant te zijn over en uitdrukking te geven aan hun volwassenheidsniveau van compliance met de TTP policy. MYOBI geeft de Accountability Seal uit en trekt het ook weer in als daar aanleiding voor is.

De Accountability Seal heeft een dynamisch karakter. Door op het logo te klikken via de website van MYOBI wordt het niveau van volwassenheid getoond, en eventueel informatie over een herbevestiging van de zelfverklaring door MYOBI. De organisatie kan bepalen welke informatie over de organisatie en het gerealiseerde (en het geambieerde) volwassenheidsniveau aan wie wordt getoond. Informatie over compliance met de TTP policy wordt altijd aan een ieder getoond.

Wat zijn de randvoorwaarden?

De Accountability Seal wordt uitsluitend uitgegeven aan een organisatie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. De gebruiker is een organisatie, zoals gedefinieerd in de TTP algemene voorwaarden.
  2. De betreffende organisatie voldoet tenminste aan de TTP policy.
  3. De betreffende organisatie legt verantwoording af over de mate van naleving van de TTP policy middels een zelfverklaring.

MYOBI kan de Accountability Seal intrekken wanneer:

  1. De organisatie aantoonbaar niet (langer) voldoet aan de TTP policy;
  2. De betreffende organisatie zijn zelfverklaring intrekt; en
  3. MYOBI constateert na het verzoek tot een herbevestiging van de zelfverklaring onvoldoende grond te hebben om de zelfverklaring te herbevestigen.

De Accountability Seal, dat via de website van MYOBI benaderd kan worden, geeft altijd basisinformatie over het volwassenheidsniveau van de naleving van de TTP policy voor het beschermen van persoonsgegevens en informatiebeveiliging. Het is mogelijk dat de organisatie de scope van de seal uitbreidt naar bijvoorbeeld compliance met andere wet- en regelgeving, contracten, beleid of andere aandachtsgebieden.

Informatie daarover wordt alleen aan gebruikers verstrekt of met gebruikers gedeeld als de betreffende organisatie daarvoor aan deze gebruikers toestemming heeft gegeven. Dergelijke informatie wordt altijd benaderd via de personal data store (PDS) van de betreffende gebruikers.

Contact

Interesse? Neem gerust contact op via +31 (0) 70 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Author

MYOBI