Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Organiseren van verantwoording

Wat is de toegevoegde waarde van de Accountability Seal?

MYOBI gaat ervan uit en verplicht alle bedrijven om hun verantwoordelijkheid met de TTP-policy uit te drukken in een volwassenheidsniveau en dit niveau te demonstreren aan gebruikers van MYOBI en geïnteresseerden. Dit gebeurt met de Accountability Seal.

Transparantie over de mate van verantwoording bevordert de mogelijkheid om met elkaar zaken te doen, waarbij duidelijk is in hoeverre een onderneming voldoet aan wet- en regelgeving, contracten en het eigen beleid. Het voordeel voor een onderneming is dat aansprakelijkheidsrisico’s beheersbaar worden en de administratieve en toezichtskosten vaak dalen.

Wat is het doel?

De Accountability Seal heeft tot doel de kwaliteit van de informatievoorziening binnen een informatie ecosysteem te verbeteren. Daarnaast is het van belang dat maatschappelijke organisaties, keten- en netwerkpartners en betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat de onderneming wet- en regelgeving, afspraken uit contracten en het eigen beleid naleeft.

TTP Gedragscode AVG

Steeds meer wet- en regelgeving vereist dat een bedrijf of instelling een onderzoeksplicht heeft bij zijn of haar ketenpartners. Zo mag een bedrijf voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alleen gebruik maken van verwerkers van persoonsgegevens die kunnen garanderen dat de betreffende verwerking met passende technische en organisatorische maatregelen zal plaatsvinden en dat zij voldoen aan de eisen van de AVG. Deze garantie, die in de AVG verder is uitgewerkt in artikel 42 en 43, kan worden aangevuld met de Accountability Seal.

Toekenning, distributie en intrekking

De Accountability Seal wordt uitgegeven onder het gezag van MYOBI en gepubliceerd in De Accountability Seal Register van MYOBI. De organisaties zijn verantwoordelijk voor het bepalen van het volwassenheidsniveau en kunnen tot aan een eigen verklaring het volwassenheidsniveau aangeven aan MYOBI. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bevestigt het volwassenheidsniveau in de eigen verklaring en dit wordt vastgelegd in het Accountability Seal Register. MYOBI voert een test uit en de uitslag wordt vastgelegd in het Register.

Naast het volwassenheidsniveau van de betreffende organisatie bevat het Accountability Seal Register ook informatie over de organisatiestructuur en contactpersonen voor het verkrijgen van nadere informatie. Als het bijvoorbeeld om gegevensbescherming gaat, worden de contactgegevens van de FG getoond.

Het beheer juridische entiteiten bevat informatie over de organisatiestructuur en contactpersonen voor het verkrijgen van nadere informatie. De gegevens zijn toegankelijk via de persoonlijke gegevensopslag van een bevoegd persoon. Met andere woorden, toegang tot deze gegevens kan worden verkregen op basis van toestemmingen die de betreffende organisatie aan MYOBI heeft aangegeven.

Contact

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0) 70 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

Author

Caroline Willemse