Wat krijgt u?

Deelnemen aan het informatie ecosysteem van MYOBI betekent dat u de regie krijgt over uw eigen persoons- en bedrijfsgegevens. Daarmee krijgt u grip op wat er met uw gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken.

Als u een persoon bent, betekent dit dat u grip krijgt op uw eigen persoonsgegevens en daarmee op uw eigen vrijheid en leven. Als u een bedrijf vertegenwoordigt betekent dit dat u grip krijgt op uw bedrijfsgegevens en daarmee op uw bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen. Omdat de persoons- en bedrijfsgegevens voortdurend aan verificatie onderworpen zijn, gaat de betrouwbaarheid van de gegevens omhoog en daarmee van de informatiehuishouding. U én uw zakenpartners kunnen meer steunen op uw informatiehuishouding.

Personal Data Store

U krijgt een personal data store (PDS). Dit is een persoonlijke omgeving, van waaruit u de regie houdt over uw persoons- en bedrijfsgegevens.

De PDS dient meerdere doelen, o.a:

  • Gepersonaliseerde handtekening;
  • Contracteren en ondertekenen;
  • Request for Service(s).

De gegevens in een PDS worden drie jaar bewaard. Dit betekent dat de PDS na drie jaar wordt geschoond en de gegevens niet meer benaderbaar zijn. Uiteraard is het mogelijk MYOBI te verzoeken de gegevens langer te bewaren.

Smart Contracts

U krijgt de mogelijkheid gebruik te maken van smart contracts die zo nodig en desgewenst bedrijfsspecifiek kunnen worden gemaakt.

De bedrijfsjuridische functie wordt geoptimaliseerd. Dit zorgt voor een effectievere bedrijfsvoering en kan een substantiële kostenbesparing opleveren.

Geven van Toestemming

U kunt gespecificeerde toestemming geven, bijvoorbeeld voor het delen van medische gegevens met bepaalde ziekenhuizen, zorginstellingen, dokters en andere zorgverleners.

Accountability Seal

U krijgt een Accountability Seal, met behulp waarvan u aan de buitenwereld laat zien in welke mate u aantoonbaar voldoet aan de TTP-policy en eventuele andere wet- en regelgeving.

Deelnemen aan het informatie ecosysteem van MYOBI betekent dat u zich conformeert aan de TTP-policy.

Services

PERSONAL DATA STORE

Personen en bedrijven oefenen regie uit over eigen persoons- en bedrijfsgegevens.

SMART CONTRACTING

Bedrijven organiseren de bedrijfsjuridische functie effectief en kostenefficiënt. 

SMART COMPLIANCE

Bedrijven verantwoorden zich over de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen.

LEGAL ENTITY MANAGEMENT

Bedrijven en personen hebben grip op hun organisatiestructuur en vertegenwoordigings-bevoegdheid.