Smart compliance

Smart compliance gaat over het effectief en kostenefficiënt vaststellen van de werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen.

Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens. Ook wordt er rekening gehouden met het geformuleerd beleid van een organisatie.

smart compliance

Hoe kan smart compliance worden toegepast?

Om nakoming te borgen zijn maatregelen in de organisatie ingeregeld dan wel bij derden neergelegd als diensten zijn uitbesteed. Smart compliance heeft als doel om zo efficiënt mogelijk de effectiviteit van de werking van deze maatregelen vast te stellen.

De bepaling van de effectiviteit van de maatregelen wordt uitgewerkt volgens het algemeen geaccepteerde modellen waarna het niveau van volwassenheid bepaald kan worden. Hieruit volgt het volwassenheidsniveau van de organisatie. Met dit niveau van volwassenheid kan de organisatie intern verantwoording afleggen alsmede naar derden.

Ongeacht de uitkomsten van smart compliance is de organisatie in control. Immers, de organisatie kan de mate van beheersing aantonen en zo nodig aangeven waar deze tekort schiet.

Interesse? Maak hier een account aan.