Smart Compliance

Met compliance bedoelen wij het naleven van uw verplichtingen uit relevante wetgeving, beleid en afgesloten contracten, en daarover verantwoording afleggen aan het maatschappelijk verkeer. 

Er zijn maatregelen nodig om te kunnen aantonen dat aan toepasselijke wet- en regelgeving, intern beleid en contractuele verplichtingen wordt voldaan.

Smart compliance heeft tot doel zo efficiënt mogelijk de effectieve werking van uw getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen vast te stellen. 

Hoe kan smart compliance worden toegepast?

MYOBI voorziet in de randvoorwaarden voor het voorbereiden, implementeren en beheren van compliancewerkzaamheden, door:

  • Wetgeving te interpreteren en vast te leggen in modellen;
  • Context te bieden voor het formuleren van een zelfverklaring, gebaseerd op en gerelateerd aan de modellen;
  • De zelfverklaring of andere vormen van verantwoordingen in depot te nemen en te publiceren.

MYOBI heeft dit uitgewerkt in de Accountability Seal PolicyBedrijven die gebruik maken van smart contracting, onderschrijven personen de TTP-policy. Zij laten daarmee zien dat zij informatiemanagement serieus nemen.

MYOBI biedt zekerheid over de betrouwbaarheid van de authenticiteit van de identiteit van personen en bedrijven, alsmede hun bevoegdheden. MYOBI in de rol van digitale notaris en digitale makelaar biedt zekerheid en bewijs over gedeponeerde verantwoordingen.