Ga naar de inhoud

Nieuwe functionaliteit SBC Managementsysteem

Gerealiseerde user stories

In overleg met de gebruikers van het SBC Managementsysteem zijn er twee user stories uitgewerkt, de noodzakelijke functionaliteit aan het systeem toegevoegd, testen uitgevoerd en de functionaliteit in productie genomen. 

I.              User story: verbonden partijen

Een compliance officer verzoekt om het vastleggen van verbonden partijen (contractpartijen en leveranciers). De verbonden partijen zijn gerelateerd aan de verwerkingen, de contracten, de onderzoeken, de datalekken en de informatiesystemen.

II.            User story: bewijs effectieve werking

De gewenste functionaliteit bestaat uit het vastleggen van bewijs van effectieve werking van beheers-, beveiligings- en compliance-maatregelen. Deze verantwoordingsinformatie heeft een relatie met de verbonden partijen, de contracten, de verwerkingen, de informatiesystemen en bedrijfsactiviteiten. De verantwoordingsinformatie heeft ook betrekking op de documentatie en de presentielijsten van bewustwordings- en trainingsprogramma’s en de compliance rapportages.

Wat zijn de volgende stappen?

MYOBI ontwikkelt op het vertrouwensnetwerk voor bedrijfsmatige gebruikers in de eerste helft van 2024 een Informatie Ecosysteem. Met behulp van het Informatie Ecosysteem organiseert een bedrijf zijn reputatiemanagement. De volgende stap is het op het Informatie Ecosysteem mogelijk maken van het SBC Managementsysteem. Hiermee kunnen bedrijven het voldoen aan compliance-verplichtingen, die voortvloeien uit de AVG en de Artificial Intelligence Act (AI – wet), effectief organiseren.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.