Ondernemen vraagt om regie voeren over uw (bedrijfs)gegevens

Bedrijven voeren regie over bedrijfs- en persoonsgegevens met behulp van hun informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk. Wij beheren het vertrouwensnetwerk en leveren vertrouwensdiensten.

// Vertrouwensnetwerk

Bevorderen van de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten

Wij vragen gebruikers de TTP-policy te onderschrijven. De TTP-policy beschrijft het afsprakenstelsel op het vertrouwensnetwerk. In de TTP-spelregels hebben wij de TTP-policy samengevat. Onderdeel van de TTP-policy is de TTP Gedragscode AVG, die wij ondersteunen met een compliance-aanpak. Hiermee kan de zakelijke gebruiker voldoen aan de verantwoordingsplicht voor het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens.

Als uitvloeisel van het beheren van het vertrouwensnetwerk ontstaan er vertrouwensdiensten. Wij voorzien elke gebruiker op het vertrouwensnetwerk van een elektronische handtekening, elk bedrijf van een eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving en vervult een notaris- en makelaarsrol. De kennisbanken op de servicedesk bevatten documentatie over deze diensten.

Download de factsheet

Een nadere toelichting over het vertrouwensnetwerk is uitgewerkt in deze factsheet.

// Vertrouwensnetwerk

Wat zijn de voordelen?

1. Voldoen aan de verantwoordingsplicht

Het organiseren van het voldoen aan de verantwoordingsplicht is een uitdaging voor bedrijven. Het organiseren van het voldoen aan de verantwoordingsplicht in een netwerk door alle samenwerkende partners is vrijwel onmogelijk. Dat kan niet anders dan met de tussenkomst van een vertrouwde derde partij.

2. Reputatiemanagement

Met behulp van zijn informatie ecosysteem zorgt een bedrijf voor betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens. Het deelt deze gegevens onder regie met partners onder de voorwaarde dat zijn partners dat ook doen. Dit leidt tot het openhouden van afzetkanalen en het beschermen van bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen.

3. Functionality Board

De Functionality Board geeft de gebruikers van een Informatie Ecosysteem (IE) op het vertrouwensnetwerk, inclusief de toepassingen zoals het SBC Managementsysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving met (generieke) bewustwordings- en trainingsprogramma, invloed bij het ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe functionaliteiten.

// Hoe kan ik registreren en wat zijn de gebruikerslicenties?

Registratie en licenties

Maandelijks Jaarlijks

Omzet tot €100.000

€50/ per maand
Exclusief btw
Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€100/ per maand
Exclusief btw
Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€425/ per maand
Exclusief btw
Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€725/ per maand
Exclusief btw
Registreren

Omzet vanaf €20 miljoen

Offerte/ Aanvragen
Vraag een offerte aan
Contact

Omzet tot €100.000

€600/ per jaar
Exclusief btw
Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€1.200/ per jaar
Exclusief btw
Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€5.100/ per jaar
Exclusief btw
Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€8.700/ per jaar
Exclusief btw
Registreren

Omzet vanaf €20 miljoen

Offerte/ Aanvragen
Vraag een offerte aan
Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact op met sales of bezoek onze servicedesk website.

// Vertrouwensnetwerk

Veelgestelde vragen

Wie is MYOBI?

Wij zijn een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten levert. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens alsook persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Dit wordt een informatie ecosysteem genoemd. Met partners, die ook gebruik maken van het vertrouwensnetwerk, maken zij door de TTP-policy te accepteren, afspraken hoe om te gaan me­­t elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. Partners kunnen klanten, medewerkers en of leveranciers zijn. Met behulp van hun informatie ecosysteem oefenen bedrijven regie uit over hun bedrijfs- en persoonsgegevens. Personen doen dat met een persoonlijke omgeving.

Lees hier meer.

Wat zijn de vertrouwensdiensten?

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseren wij de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen op het netwerk, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, waarmerkt gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen en neemt deze in depot. Wij kunnen onze rol op het vertrouwensnetwerk vergelijken met de rol van een notaris en informatiemakelaar.

Lees hier meer.

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

  • De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen;
  • Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese AVG en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb); en
  • Bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt organiseren.

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen - waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen - de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen, bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Veelal heeft de bedrijfsleiding een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan de bedrijfsleiding inschatten in welke mate deze organisatie interne en externe veranderingen kan absorberen.

Lees hier meer.

Wat krijgen gebruikers?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens én de toegang door partners tot die eigen gegevens beheert. Wij geven na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang tot het informatie ecosysteem. Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, inclusief de verantwoordingsverplichting voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Zakelijke gebruikers laten de mate van compliance met de TTP Gedragscode AVG zien in hun Accountability Seal en publiceren de seal in ons openbare register.

Lees hier meer.

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bestaande gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Het verkrijgen van zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens van de nieuwe partner is de motivatie van de gebruiker om de partner uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk.

De gebruiker van het vertrouwensnetwerk vragen ons de identiteit van de entiteiten en de vertegenwoordigingsbevoegden van de partner te authentiseren. Dat doen wij door onder andere de identiteit van de partner te controleren aan de hand van openbare bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK).

Lees hier meer.

Hoe word ik gebruiker?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren.

  1. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer u zelf.
  2. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt aan MYOBI een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten.

Lees hier meer.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?