Ga naar de inhoud
Wat is MYOBI?

MYOBI (Mind Your Own Business Information) is een vertrouwde derde partij (TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en vertrouwensdiensten levert op dit netwerk. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens van werknemers en klanten. Dit wordt een informatie-ecosysteem genoemd.

Door het TTP-policy te accepteren, maken ze afspraken met partners, die ook gebruikmaken van het vertrouwensnetwerk, over hoe ze met elkaars bedrijfs- en persoonlijke gegevens omgaan. Partners kunnen klanten, werknemers en/of leveranciers zijn. Met behulp van hun informatie-ecosysteem oefenen bedrijven controle uit over hun bedrijfs- en persoonlijke gegevens. Mensen doen dat met een persoonlijke omgeving.

Lees hier meer

Wat zijn de vertrouwensdiensten?

Als vertrouwde derde partij (TTP) authenticeert MYOBI de identiteit van bedrijven en individuen, voorziet bedrijven en individuen van elektronische handtekeningen op het netwerk, schermt gegevens af namens bedrijven en individuen en certificeert en deponeert gegevens namens deze bedrijven en individuen. We kunnen de rol van MYOBI op het vertrouwensnetwerk vergelijken met de rol van een notaris en informatiemakelaar.

Lees hier meer

Waarom deelnemen aan een vertrouwensnetwerk?

Deelnemen aan een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en individuen toegevoegde waarde. We zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen, waarin controlemaatregelen zijn opgenomen, de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen, bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Het management heeft vaak een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan inschatten in hoeverre deze organisatie interne en externe veranderingen kan opvangen.

Lees hier meer

Wat krijgen gebruikers?

Gebruikers hebben toegang tot hun eigen informatie-ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen zakelijke en persoonlijke gegevens beheert, evenals toegang door partners tot die gegevens. Na succesvolle registratie geeft MYOBI de wettelijke vertegenwoordiger toegang.

Zakelijke gebruikers gaan verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten aan op basis van het TTP-beleid, inclusief verantwoording voor het organiseren van naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen. Zakelijke gebruikers tonen de mate van naleving in hun Accountability Seal en publiceren het zegel in het openbare MYOBI-register.

Lees hier meer

Hoe werkt het?

De reden voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt meestal bij een bestaande gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van de gegevens van de nieuwe partner is de motivatie van de gebruiker om de partner uit te nodigen om deel te nemen aan het netwerk.

De gebruiker van het vertrouwensnetwerk vraagt MYOBI om de identiteit van de entiteiten en vertegenwoordigers van de partners te verifiëren. MYOBI doet dit onder andere door de identiteit van de partner te controleren op basis van openbare bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK).

Lees hier meer

Hoe word ik een gebruiker?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan bij het bedrijf zelf liggen: ga naar de MYOBI website en registreer jezelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: hij of zij vraagt MYOBI om een registratieproces te starten met zijn zakenpartner van het bedrijf.

Lees hier meer

Hoe werkt geschilbeslechting op het vertrouwensnetwerk?

Met het effectief inrichten van bedrijfsjuridische functie houdt MYOBI het aantal geschillen van par…

Hoe word ik gebruiker van het vertrouwensnetwerk?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan …

Hoe werkt het vertrouwensnetwerk?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bedri…