Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// bevorderen van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten

Het vertrouwensnetwerk en de vertrouwensdiensten

Betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens aan uw partners presenteren en overzicht en inzicht hebben in de bedrijfs- en persoonsgegevens van uw partners is van strategisch belang en is veelal bepalende voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Door op het vertrouwensnetwerk afspraken met partners te maken beheert u uw informatie ecosysteem met vertrouwde partners.

videopresentatie
TTP Gedragscode AVG

De gedragscode wordt gebruikt voor het organiseren van de accountability-verplichting.

Standaardisatie Board

De standaardisatie board beheert de gegevensdefinities die nodig zijn voor interoperabiliteit en dataportabiliteit bij het toegang geven en uitwisselen van gegevens.

Accountability Board

De Accountability Board is een orgaan van MYOBI dat toezicht houdt of MYOBI en de gebruikers compliant zijn met de TTP-policy.

Elektronisch ondertekenen

Elke gebruiker krijgt een elektronische handtekening. Een medewerker ondertekent hiermee overeenkomsten en documenten.

Encryptie

MYOBI past “runtime enforcement and data in rest” toe; zowel in het verwerkingsproces gegevens beschermen als in de database is de data persoonsgedreven versleuteld.

Makelaar en notaris rol

Op het vertrouwensnetwerk vervult MYOBI de rollen van notaris en makelaar. Notaris waarmerkt en deponeert stukken en de makelaar geeft in opdracht toegang tot bedrijfs- en persoonsgegevens.

Kennis- en verandermanagement

Met behulp van deze bedrijfsspecifieke leeromgeving ontwikkelt het bedrijf voor specifieke bedrijfsactiviteiten de bewustwording en kennis bij management en medewerkers.

Reputatiemanagement

Een gebruiker beheert de formele (juridische) en functionele organisatie-structuur van het bedrijf en toegankelijk gemaakte structuren van partners op het informatie ecosysteem met behulp van entiteit management.

Servicedesk en ondersteuning

Gebruikers in het vertrouwensnetwerk kunnen zich beroepen op de servicedesk en professionele juridische en compliance ondersteuning.

Download de factsheet

Een nadere toelichting is uitgewerkt in een factsheet.

// Licenties en registratie

'Mijn partner kent mij en ik ken mijn partner'

De jaarlijkse licentiekosten zijn afhankelijk van de bruto-omzet van uw bedrijven. Hieronder een overzicht wat u krijgt na registratie:

  • Een informatie ecosysteem waarmee u de bedrijfs- en persoonsgegevens beheert en onder regie met partners deze gegevens deelt;
  • Een compliance-aanpak op basis van een gedragscode gericht op het voldoen aan (wettelijke) accountabilityverplichtingen op het vlak van gegevensbescherming;
  • Een bedrijfsspecifieke leeromgeving waarmee u uw kennis- en verandermanagement organiseert;
  • Een professionele servicedesk, kennisbanken, en kennisbijeenkomsten;
  • Toegang tot toepassingen waarmee u uw bedrijfsactiviteiten effectiever kunt organiseren;
  • Toegang tot professionele ondersteuning op afroep; en
  • Een bestendige toegevoegde waarde door het verder uitbreiden van de dienstverlening.
Maandelijks Jaarlijks

ZZP

€ 50/ per maand
Omzet tot en met € 100.000
Registreren

Micro

€ 100/ per maand
Omzet tot en met € 1 miljoen
Registreren

Middelgroot

€ 425/ per maand
Omzet tot en met € 5 miljoen
Registreren

Groot

€ 725/ per maand
Omzet tot en met € 25 miljoen
Registreren

Concern

Offerte/ sales
Omzet vanaf € 25 miljoen
Contact

ZZP

€ 600/ per jaar
Omzet tot en met € 100.000
Registreren

Micro

€ 1.200/ per jaar
Omzet tot en met € 1 miljoen
Registreren

Middelgroot

€ 5.100/ per jaar
Omzet tot en met € 5 miljoen
Registreren

Groot

€ 8.700/ per jaar
Omzet tot en met € 25 miljoen
Registreren

Concern

Offerte/ sales
Omzet vanaf € 25 miljoen
Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact op met sales of bezoek onze servicedesk website.

// Over het vertrouwensnetwerk

Veelgestelde vragen

Wat is MYOBI?

MYOBI (Mind Your Own Business Information) is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten levert. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Dit wordt een informatie ecosysteem genoemd.

Met partners, die ook gebruik maken van het vertrouwensnetwerk, maken zij door de TTP-policy te accepteren, afspraken hoe om te gaan met elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. Partners kunnen klanten, medewerkers en of leveranciers zijn. Met behulp van hun informatie ecosysteem oefenen bedrijven regie uit over hun bedrijfs- en persoonsgegevens. Personen doen dat met een persoonlijke omgeving.

Lees hier verder over 'wat is MYOBI?'

Wat zijn de vertrouwensdiensten?

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseert MYOBI als vertrouwensdienst de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen op het netwerk, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, en waarmerkt en deponeert gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen. Wij kunnen de rol van MYOBI op het vertrouwensnetwerk vergelijken met de rol van een notaris en informatiemakelaar.

Lees hier meer over 'wat zijn de vertrouwensdiensten?'

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

  • De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen;
  • Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (Wbb); en
  • Bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt organiseren.

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen, waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen, de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Veelal heeft de bedrijfsleiding een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan de bedrijfsleiding inschatten in welke mate deze organisatie interne en externe veranderingen kan absorberen.

Lees hier verder over 'waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?'

Wat krijgen gebruikers?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door partners tot die eigen gegevens. MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang daartoe.

Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, inclusief de verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Zakelijke gebruikers laten de mate van compliance zien in hun Accountability Seal en publiceren de seal in het openbare register van MYOBI.

Lees hier meer over 'wat krijgen gebruikers?'

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bestaande gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Het verkrijgen van zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens van de nieuwe partner is de motivatie van de gebruiker om de partner uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk.

De gebruiker van het vertrouwensnetwerk vraagt MYOBI de identiteit van de entiteiten en de vertegenwoordigingsbevoegden van de partner te authentiseren. Dat doet MYOBI door onder andere de identiteit van de partner te controleren aan de hand van openbare bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK).

Lees hier meer over 'hoe werkt het?'

Hoe word ik gebruiker?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer u zelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt aan MYOBI een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten.

Lees hier meer over 'hoe word ik gebruiker?'

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk via +31 0(70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu. Of bekijk hier de bedrijfsmatige kennisbank.