Ga naar de inhoud

Hoe werkt het vertrouwensnetwerk?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bedrijf dat al gebruik maakt van het vertrouwensnetwerk. Dit bedrijf wil van de (potentiële) partner zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van diens gegevens en nodigt daarom deze partner via MYOBI uit deel te gaan nemen aan het netwerk.

Hoe ziet het proces eruit?

Het bedrijf vraagt MYOBI de identiteit van de entiteiten en de vertegenwoordigingsbevoegden van de partner te authentiseren. Dat doet MYOBI door onder andere de identiteit van de partner te controleren aan de hand van gegevens uit authentieke bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK) en andere openbare bronnen.

De contactpersoon van de partner vat het verzoek veelal anders op dan door de bedrijfsleiding van de partner wordt bedoeld. Vanuit de verschillende perspectieven bespreken wij het opbouwen van het Informatie ecosysteem.

Wij bespreken de volgende onderwerpen:

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Ook hebben wij webinars beschikbaar om in deel te nemen.

André Biesheuvel

André Biesheuvel

André is de bedenker van Mind Your Own Business Information (MYOBI). Hij heeft de dienstverlening en de organisatie van MYOBI uitgewerkt en operationeel gemaakt. André is de directeur van MYOBI B.V.