// Over ons

Wij faciliteren gebruikers met het organiseren van vertrouwen

Wij zijn een Trusted Third Party (TTP) die het vertrouwensnetwerk beheert, bedrijven in staat stelt hun informatie ecosysteem te beheren en vertrouwensdiensten levert.  Op het vertrouwensnetwerk laten wij professionele leveranciers van toepassingen toe die voor de gebruikers van het netwerk toegevoegde waarde leveren.

Wij vervullen, op het vertrouwensnetwerk, de rol van digitale “notaris” en digitale “makelaar” en beheert de semantiek van gegevensdefinities.

Wij zijn een besloten vennootschap. De aandelen zijn gecertificeerd en op afstand geplaatst door deze onder te brengen in een stichting administratiekantoor. Initiatiefnemer en tevens eindverantwoordelijke van MYOBI is drs. André J. Biesheuvel RE RA RFG.

MYOBI B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65258878. Zij is gevestigd aan de Frankenslag 137 te Den Haag. De Stichting Administratiekantoor MYOBI is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 66690161.

Veelgestelde vragen

Wat is MYOBI?

Wij zijn een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten levert. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Dit wordt een informatie ecosysteem genoemd.

Met partners, die ook gebruik maken van het vertrouwensnetwerk, maken zij door de TTP-policy te accepteren, afspraken hoe om te gaan met elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. Partners kunnen klanten, medewerkers en of leveranciers zijn. Met behulp van hun informatie ecosysteem oefenen bedrijven regie uit over hun bedrijfs- en persoonsgegevens. Personen doen dat met een persoonlijke omgeving.

Lees hier meer

Wat zijn de vertrouwensdiensten?

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseren wij de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen op het netwerk, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, en waarmerkt en deponeert gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen. Wij kunnen onze rol op het vertrouwensnetwerk vergelijken met de rol van een notaris en informatiemakelaar.

Lees hier meer

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

  • De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen;
  • Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese AVG en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb); en
  • Bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt organiseren.

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen, waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen, de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Veelal heeft de bedrijfsleiding een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan de bedrijfsleiding inschatten in welke mate deze organisatie interne en externe veranderingen kan absorberen.

Lees hier meer

Wat krijgen gebruikers?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door partners tot die eigen gegevens. Wij geven na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang daartoe.

Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, inclusief de verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Zakelijke gebruikers laten de mate van compliance zien in hun Accountability Seal en publiceren de seal in ons openbare register.

Lees hier meer 

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bestaande gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Het verkrijgen van zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens van de nieuwe partner is de motivatie van de gebruiker om de partner uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk.

De gebruiker van het vertrouwensnetwerk vragen ons de identiteit van de entiteiten en de vertegenwoordigingsbevoegden van de partner te authentiseren. Dat doen wij door onder andere de identiteit van de partner te controleren aan de hand van openbare bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK).

Lees hier meer

Hoe word ik gebruiker?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt ons een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten.

Lees hier meer

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?