Governance & compliance

De bedrijfsleiding richt zich op het effectief managen van het vertrouwensnetwerk zoals omschreven in de TTP-policy.

Jaarlijks stelt de bedrijfsleiding het jaarplan van het hoofd compliance vast. Het hoofd compliance verruimt de scope en reikwijdte van de compliance-aanpak naar alle bedrijfsactiviteiten van MYOBI en voert de noodzakelijke werkzaamheden uit. Elk half jaar rapporteert het hoofd compliance over de bevindingen en te treffen aanvullende beheersmaatregelen. Jaarlijks stelt de bedrijfsleiding haar verantwoording voor het organiseren van de compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op. Het hoofd compliance bevestigt de verantwoording en desgewenst doet dat de FG ook. De verantwoording en de plannen voor het nieuwe jaar vormen het verslag dat de bedrijfsleiding publiceert als onderdeel van de Accountability Seal.

Bedrijfsjuridische functie

MYOBI maakt gebruik van smart contracting voor het organiseren van haar bedrijfsjuridische functie waarmee zij haar bedrijfsactiviteiten effectief organiseert.

De Contract Board onderhoudt de contract- en draaiboekitems in de bedrijfsspecifieke contractbibliotheek van MYOBI. Indien nodig schakelt MYOBI professionele ondersteuning in bij het aangaan van verplichtingen.

Registreren van zakelijke gebruikers

Alle gebruikers ondertekenen de TTP-policy. Periodiek voert de Contract Board onderhoud uit op de TTP-policy en op vaste verandermomenten legt MYOBI aan de gebruikers de aangepaste TTP-policy voor. 

Personeelszaken

Personeelszaken gebruikt de contract- en draaiboekitems voor het sluiten van overeenkomsten met medewerkers en het managen van de verplichtingen uit deze overeenkomsten.

MYOBI waarmerkt de overeenkomsten en uitkomsten van het managen van de rechten en verplichtingen en neemt deze in depot. MYOBI houdt deze toegankelijk tot en met zeven jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Aankopen van producten en diensten

Voor het managen van het vertrouwensnetwerk maakt MYOBI gebruik van producten en diensten van leveranciers. Voordat MYOBI afspraken met leveranciers maakt voert MYOBI leveranciersonderzoeken uit, formuleert zij functionele specificaties, voert zij selectietrajecten uit en organiseert een effectief contractmanagement. Voor een effectieve organisatie maakt MYOBI gebruik van smart contracting en een bedrijfsspecifieke portfolio met de contract- en draaiboekitems.

Voor het aankopen van producten en diensten laat MYOBI zich inspireren door kaders van De Nederlandsche Bank:

Financiële weerslag

Het bedrijfsbureau legt de financiële weerslag van de gemaakte afspraken vast en draagt zorg voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele financiële verplichtingen.