Ga naar de inhoud

Organisatie

Wat is de verantwoording van MYOBI?

De bedrijfsleiding richt zich op het effectief managen van het vertrouwensnetwerk zoals omschreven in de TTP-policy. Jaarlijks stelt de bedrijfsleiding het jaarplan van het hoofd compliance vast. Het hoofd compliance verruimt de scope en reikwijdte van de compliance-aanpak naar al onze bedrijfsactiviteiten en voert de noodzakelijke werkzaamheden uit. Elk half jaar rapporteert het hoofd compliance over de bevindingen en te treffen aanvullende beheersmaatregelen. 

Jaarlijks stelt de bedrijfsleiding haar verantwoording voor het organiseren van de compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op. Het hoofd compliance bevestigt de verantwoording en desgewenst doet dat de FG ook. De verantwoording en de plannen voor het nieuwe jaar vormen het verslag dat de bedrijfsleiding publiceert als onderdeel van de Accountability Seal.

Hoe heeft MYOBI haar (bedrijfs)juridische functie georganiseerd?

Wij maken zelf gebruik van de toepassing smart contracting voor het organiseren van haar bedrijfsjuridische functie waarmee wij onze bedrijfsactiviteiten effectief organiseren. De Contract Board onderhoudt de contract- en draaiboekitems in onze bedrijfsspecifieke contractbibliotheek. Indien nodig schakelen wij professionele ondersteuning in bij het aangaan van verplichtingen.

Registreren van zakelijke gebruikers

Alle gebruikers ondertekenen de TTP-policy. Periodiek voert de Contract Board onderhoud uit op de TTP-policy en op vaste verandermomenten legt MYOBI aan de gebruikers de aangepaste TTP-policy voor.

Hoe is personeelszaken georganiseerd?

Personeelszaken gebruikt de contract- en draaiboekitems voor het sluiten van overeenkomsten met medewerkers en het managen van de verplichtingen uit deze overeenkomsten. Wij waarmerken de overeenkomsten en uitkomsten van het managen van de rechten en verplichtingen en neemt deze in depot. Wij houden deze toegankelijk tot en met zeven jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Hoe kopen wij producten en diensten in?

Voor het managen van het vertrouwensnetwerk maken wij gebruik van producten en diensten van leveranciers. Voordat wij afspraken met leveranciers maakt voeren wij leveranciersonderzoeken uit, formuleren wij functionele specificaties, voeren wij selectietrajecten uit en organiseren wij een effectief contractmanagement. Voor een effectieve organisatie maken wij gebruik van de toepassing smart contracting en een bedrijfsspecifieke contractbibliotheek met de contract- en draaiboekitems. 

Voor het aankopen van producten en diensten laten wij ons inspireren door kaders van De Nederlandsche Bank (DNB):

Wat is de financiële weerslag?

Het bedrijfsbureau legt de financiële weerslag van de gemaakte afspraken vast. En draagt zorg voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele financiële verplichtingen.