Met het SBC Managementsysteem uw verwerkingsregister informatiesystemen verantwoordingsplicht bedrijfsprocessen contracten en onderzoeken beheersmaatregelen organiseren én beheren?

Laat het SBC Managementsysteem u ondersteunen bij het effectief organiseren van privacy en informatieveiligheid. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen van 1) het bijhouden van een register van verwerkingen van persoonsgegevens; 2) het bijhouden van een register van incidenten en datalekken; 3) het opvolgen van verzoeken van betrokkenen; 4) verwerkersovereenkomsten en 5) uitgevoerde onderzoeken.

Wij zorgen dat u de beschikking krijgt over een leeromgeving waarmee u de bewustwording en het kennisniveau bij medewerkers op het gewenste niveau brengt.

// SBC Managementsysteem

Voor goed bestuur heeft u het SBC Managementsysteem nodig

Het SBC Managementsysteem biedt overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen van persoonsgegevens en andere bedrijfsobjecten, in casu het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie. Met de leeromgeving zorgt u voor bewustwording en kennis bij management en medewerkers. Dit zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor gedragsverandering ten aanzien van gegevensbescherming en informatieveiligheid.
 
Door het toepassen van het SBC Managementsysteem en de leeromgeving ontstaan registers en loggings die de basis vormen voor het voldoen aan de wettelijke en contractuele verantwoordingsplicht.

// SBC Managementsysteem

Wat krijgt u?

Het SBC Managementsysteem wordt geleverd met een eigen leeromgeving en de volgende functionaliteiten.

U krijgt een register van verwerkingen. Zo houdt u overzicht en inzicht in de gegevensverwerkingen waarvoor u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bent, en van de verbonden partijen zoals leveranciers, verwerkers en ontvangers. Naast de verwerkingen is het ook mogelijk om de processen en informatiesystemen die ervoor zorgen dat de verwerkingen kunnen plaatsvinden te administreren.

U krijgt een datalekregister. Hier legt u beveiligingsincidenten die betrekking hebben op persoonsgegevens vast en kunt u deze beheren. Ook de melding(en) aan de toezichthouder en/of anderen zoals betrokkenen of verwerkers, inclusief alle afwegingen (beslismodel) en activiteiten, kunt u in het datalekregister kwijt.

U kunt verzoeken van betrokkenen om bijvoorbeeld inzage, rectificatie en vernietiging registreren en u kunt de voortgang van de afhandeling bewaken.  

U krijgt een register van contracten. De noodzaak om overzicht en inzicht te hebben in uw contracten en deze contracten goed vast te leggen in een contractadministratie- of –register is evident: het niet nakomen van contractafspraken of het niet tijdig verlengen of opzeggen van contracten kan grote nadelige en financiële gevolgen voor de organisatie hebben.

Hier kunt u de resultaten van allerlei onderzoeken vastleggen, variërend van een externe audit en een uitgevoerde DPIA tot continue monitoring van de werking van uw beheersmaatregelen.

De registers en de logging van het SBC Managementsysteem geven duidelijk weer wie welke mutaties op welk moment hebben uitgevoerd. Hiermee ontstaat een systematische en gecontroleerde vastlegging van feiten die mede de basis vormen voor het voldoen aan de verantwoordingsverplichting van artikel 5.2 AVG.

// Wat zijn de licentiekosten?

Bekijk hier onze licentiekosten

Bij een licentie op het SBC Managementsysteem is inbegrepen:

  • 2 gebruikers (extra gebruiker is €40 per maand)
  • Verwerkingsregister
  • Datalekken en incidenten register
  • Plannen en opvolgen activiteiten
  • Assessments
  • Taken
  • Risk Register
  • Bedrijfsspecifieke leeromgeving met bijpassende bewustwordings- en trainingsprogramma’s inclusief 2 gebruikers (extra gebruikers is €1,50 per maand extra)
  • Support op afroep en servicedesk
Maandelijks Jaarlijks

Professional

€560/ per maand
Exclusief btw en implementatiekosten (eenmalig €250)
Registreren

Enterprise

Offerte/ Aanvragen
Neem contact op

Speciale sector prijs

Offerte/ Aanvragen
Voor organisaties in de sectoren publieke sector en non-profit.
Neem contact op

Professional

€6.720/ per jaar
Exclusief btw en implementatiekosten (eenmalig €250)
Registreren

Enterprise

Offerte/ Aanvragen
Registreren

Speciale sector prijs

Offerte/ Aanvragen
Vraag een offerte aan
Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact op met sales of bezoek onze servicedesk website.

// SBC Managementsysteem

Wat krijgt u nog meer?

Faciliteren gedragsverandering

Bij het organiseren van privacy en informatieveiligheid gaat het vooral om het blijvend veranderen van gedrag van management en medewerkers. Een gedragsverandering lukt alleen als het management en de medewerkers begrijpen waarom een gedragsverandering nodig is en wat de impact is op hun dagelijkse werkzaamheden.

Wij leveren een leeromgeving met bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor het management en de medewerkers.

Gedragscodes en voldoen aan de verantwoordingsplicht

Met behulp van verschillende registers van het SBC Managementsysteem onderhoudt de bedrijfsleiding een fundament voor het samenstellen van de wettelijk verplichte verantwoording gegevensbescherming. 

Wij hebben het managementsysteem zodanig ingericht dat elk bedrijf gebruik kan maken van praktische gedragscodes , zie: voldoen aan de (wettelijke) verantwoordingsplicht.

Functionality Board

De Functionality Board formuleert de functionele user stories, geeft de volgorde bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten aan, voert de gebruikerstesten uit en neemt beslissingen om functionaliteiten operationeel in te zetten. De Functionality Board bestaat uit vakinhoudelijke professionals, gebruikers en IT-specialisten.

// Wat zijn onze veelgestelde vragen?

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik beginnen met het SBC Managementsysteem én de bedrijfsspecifieke leeromgeving

Wij onderhouden de getting started pagina. Met behulp van deze stappen kunt u snel het SBC Managementsysteem opbouwen en uitbreiden. Het toepassen van de bedrijfsspecifieke leeromgeving kan ook snel operationeel gemaakt worden. Voor het effectieftoepassen van het SBC Managementsysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving vraagt het van het privacyteam kennis van wettelijke verplichtingen en instemming van de bedrijfsleiding met een plan van aanpak.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI servicedesk via +31 0(70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?