Ondernemen vraagt om regie voeren over uw (bedrijfs)gegevens verantwoording contractmanagement bedrijfsgeheimen reputatiemanagement gegevensbescherming

Bedrijven voeren regie over bedrijfs- en persoonsgegevens met behulp van hun informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk. Wij beheren het vertrouwensnetwerk en leveren vertrouwensdiensten.

// Wie zijn wij?

'Het kennen van mijn (zaken)partners'

Met behulp van het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven en instellingen hun bedrijfs- en persoonsgegevens en delen deze gegevens onder regie met partners. Toepassingen, zoals het SBC managementsysteem en reputatiemanagement,  maken op het vertrouwensnetwerk gebruik van deze vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens.

Voor bedrijven

Bedrijven beschermen hun bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en hun reputatie. Zij houden toegang tot marktsegmenten en partners. Er ontstaat een fundament voor het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Voor personen

Personen beschermen hun persoonsgegevens. Personen voeren regie over en krijgen grip op hun eigen gegevens. Grip op gegevens is een voorwaarde voor leven in vrijheid.

// waarom kiezen voor MYOBI?

'Mijn partner kent mij en ik ken mijn partner'

01
Het vertrouwensnetwerk
Op het vertrouwensnetwerk organiseren partners op een effectieve en een kostenefficiënte wijze onderling vertrouwen in elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. MYOBI (TTP) beheert een vertrouwensnetwerk op basis van de TTP-policy.
LEES MEER
02
Organiseren van uw verantwoordingsplicht
Wij faciliteren gebruikers om verantwoording af te leggen over het organiseren van de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming (AVG) en informatieveiligheid.
LEES MEER
03
Reputatiemanagement
Met behulp van het vertrouwensnetwerk zorgt een gebruiker voor betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens. Het deelt deze gegevens onder regie met partners onder de voorwaarde dat zijn partners dat ook doen.
LEES MEER
04
Functionality Board
De Functionality Board geeft de gebruikers van een Informatie Ecosysteem op het vertrouwensnetwerk, inclusief de toepassingen zoals het SBC Managementsysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving met (generieke) bewustwordings- en trainingsprogramma, invloed bij het ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe functionaliteiten.
LEES MEER
// Welke toepassingen zijn er op het vertrouwensnetwerk?

'Verhogen van het onderling vertrouwen'

01.
Toepassing SBC Managementsysteem

Het SBC Managementsysteem biedt overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen van persoonsgegevens en andere bedrijfsobjecten, in casu het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie.

02.
Toepassing kennis- en verandermanagement

Het managen van kennis bij de leiding en medewerkers van een bedrijf vormt de basis voor het succes van de bedrijfsvoering. Het opbouwen en beheren van expliciete kennis is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen bij het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten.

// Hoeveel kost een gebruikerslicentie?

Gebruikerslicentie

Wilt u uw eigen informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk managen? Dan brengen wij een omzetafhankelijke licentie in rekening, nemen wij uw bedrijf op in het Accountability Seal Register en faciliteren wij u met het voldoen aan de verantwoordingsplicht (AVG) en maken wij het mogelijk uw reputatiemanagement te organiseren. In alle gevallen is de TTP-policy van toepassing (zie: spelregels).

Maandelijks Jaarlijks

Omzet tot €100.000

€50/ per maand
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€100/ per maand
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€425/ per maand
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€725/ per maand
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet vanaf €20 miljoen

Offerte/ Aanvragen
Vraag een offerte aan
Contact

Omzet tot €100.000

€600/ per jaar
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€1.200/ per jaar
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€5.100/ per jaar
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€8.700/ per jaar
Exclusief btw
 • 1 gebruiker
 • toegang tot authentieke bronnen
 • plausibiliteitstoets (AVG)
Registreren

Omzet vanaf €20 miljoen

Offerte/ Aanvragen
Vraag een offerte aan
Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze servicedesk website.

Veelgestelde vragen

Wat is MYOBI?

Wij zijn een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten levert. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Dit wordt een informatie ecosysteem genoemd.

Met partners, die ook gebruik maken van het vertrouwensnetwerk, maken zij door de TTP-policy te accepteren, afspraken hoe om te gaan met elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. Partners kunnen klanten, medewerkers en of leveranciers zijn. Met behulp van hun informatie ecosysteem oefenen bedrijven regie uit over hun bedrijfs- en persoonsgegevens. Personen doen dat met een persoonlijke omgeving.

Lees hier meer

Wat zijn de vertrouwensdiensten?

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseren wij de identiteit van bedrijven en personen, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af en waarmerkt en deponeert gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen. Wij kunnen onze rol op het vertrouwensnetwerk vergelijken met de rol van een notaris en informatiemakelaar.

Lees hier meer

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

 • De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen;
 • Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese AVG en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb); en
 • Bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt organiseren.

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen, waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen, de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Veelal heeft de bedrijfsleiding een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan de bedrijfsleiding inschatten in welke mate deze organisatie interne en externe veranderingen kan absorberen.

Lees hier meer

Wat krijgen gebruikers?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door partners tot die eigen gegevens. Wij geven na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang daartoe.

Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, inclusief de verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Zakelijke gebruikers laten de mate van compliance zien in hun Accountability Seal en publiceren de seal in ons openbare register.

Lees hier meer 

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bestaande gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Het verkrijgen van zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens van de nieuwe partner is de motivatie van de gebruiker om de partner uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk.

De gebruiker van het vertrouwensnetwerk vragen ons de identiteit van de entiteiten en de vertegenwoordigingsbevoegden van de partner te authentiseren. Dat doen wij door onder andere de identiteit van de partner te controleren aan de hand van openbare bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK).

Lees hier meer

Hoe word ik gebruiker?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt ons een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten.

Lees hier meer

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?