// Over MYOBI

'Het kennen van mijn (zaken)partners'

Met behulp van het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun bedrijfs- en persoonsgegevens en delen deze gegevens onder regie met partners. Toepassingen, zoals smart contracting, maken op het vertrouwensnetwerk gebruik van deze vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens.

Voor bedrijven

Bedrijven beschermen hun bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en hun reputatie. Zij houden toegang tot marktsegmenten en partners. Er ontstaat een fundament voor het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Voor personen

Personen beschermen hun persoonsgegevens. Personen voeren regie over en krijgen grip op hun eigen gegevens. Grip op gegevens is een voorwaarde voor leven in vrijheid.

// waarom kiezen voor MYOBI?

'Mijn partner kent mij en ik ken mijn partner'

Met behulp van het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk beheer ik mijn bedrijfs- en persoonsgegevens, geef ik mijn partners toegang tot deze gegevens en krijg ik toegang tot de bedrijfs- en persoonsgegevens van mijn partners.

01
Vertrouwensnetwerk
Dit bestaat uit informatie ecosystemen van gebruikers die onder regie bedrijfs- en persoonsgegevens met elkaar delen.
LEES MEER
02
Vertrouwensdiensten
MYOBI stelt op het vertrouwensnetwerk aan gebruikers een scala aan vertrouwensdiensten beschikbaar.
LEES MEER
03
Toepassingen
Voor het effectief organiseren van uw bedrijfsactiviteiten biedt MYOBI toepassingen zoals smart contracting.
LEES MEER
04
Servicedesk
De medewerkers van de servicedesk staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en uw problemen op te lossen.
LEES MEER
05
Trainingen
Ten behoeve van kennisoverdracht zijn er bewustwordings- en trainingsprogramma’s beschikbaar.
LEES MEER
06
Ondersteuning
Op elk moment kan een gebruiker professionele juridische of compliance ondersteuning inroepen.
LEES MEER
// Welke toepassingen zijn er?

'Verhogen van het onderling vertrouwen'

Ik presenteer mij met aantoonbaar betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens aan mijn partners en ik verwacht van mijn partners dat zij dat ook aan mij doen.

Voldoen aan de verantwoordingsverplichting

MYOBI faciliteert gebruikers om verantwoording af te leggen over het organiseren van de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming (AVG) en informatieveiligheid. Dat doet zij met een informatie ecosysteem, een TTP-policy en een compliance-aanpak.

Smart contracting

Met behulp van smart contracting organiseert een bedrijf zijn bedrijfsjuridische functie effectief. Het bedrijf maakt met zijn partners (klanten, medewerkers en leveranciers) sluitende afspraken en stelt periodiek vast dat rechten zijn uitgeoefend en aan verplichtingen is voldaan

Reputatiemanagement

Met behulp van het vertrouwensnetwerk zorgt een bedrijf voor betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens. Het deelt deze gegevens onder regie met partners onder de voorwaarde dat zijn partners dat ook doen. Dit leidt tot het openhouden van afzetkanalen en het beschermen van bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen.

Kennis- en verandermanagement

Het managen van kennis bij de leiding en medewerkers van een bedrijf vormt de basis voor het succes van de bedrijfsvoering. Het opbouwen en beheren van expliciete kennis is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen bij het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten. MYOBI schenkt continu aandacht aan het toepassen van kennis- en verandermanagement.

Beschermen van Bedrijfsgeheimen

Met behulp van het vertrouwensnetwerk organiseren bedrijven het bedrijf, praktisch uitvoerbaar en effectief, de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen. Het resultaat is een innovatieve bedrijfsvoering en het terugdringen van de continuïteitsrisico’s als gevolg van het verloren gaan van bedrijfsgeheimen.

// Licenties en registratie op het vertrouwensnetwerk

'Mijn partner kent mij en ik ken mijn partner'

Bent u uitgenodigd door uw partner om uw bedrijf en vertegenwoordigingsbevoegden te authentiseren, dan is het gebruik van het vertrouwensnetwerk voor de eerste drie door MYOBI gewaarmerkte contracten gratis. De TTP-policy is van toepassing (zie: spelregels).

Wilt u uw eigen informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk managen, dan brengt MYOBI een omzetafhankelijke licentie in rekening, neemt zij uw bedrijf op in het Accountability Seal Register en faciliteert zij u met het voldoen aan de verantwoordingsverplichting.

Maandelijks Jaarlijks

Omzet tot €100.000

€50/ per maand
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 1 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoet door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€100/ per maand
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 4 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoet door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€425/ per maand
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 12 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoet door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€725/ per maand
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 50 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoets door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet vanaf €20 miljoen

Offerte/ Verkoopafdeling
Heeft u een omzet vanaf €20 miljoen? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling voor een passende offerte.
Contact

Omzet tot €100.000

€600/ per jaar
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 1 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoet door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€ 1.200/ per jaar
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 4 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoet door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€ 5.100/ per jaar
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 12 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoet door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€ 8.700/ per jaar
Exclusief btw
 • Leeromgeving tot 50 persoon
 • Jaarlijks zelfverklaring deponeren
 • Periodiek plausibiliteitstoets door MYOBI (minimaal eenmaal per 3 jaar)
 • Toegankelijke en proactieve servicedesk
Registreren

Omzet vanaf € 20 miljoen

Offerte/ Verkoopafdeling
Heeft u een omzet vanaf €20 miljoen? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling voor een passende offerte.
Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact op met sales of bezoek onze servicedesk website.

// Over MYOBI en het vertrouwensnetwerk

Veelgestelde vragen

Wat is MYOBI?

MYOBI (Mind Your Own Business Information) is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten levert. Op het vertrouwensnetwerk beheren bedrijven hun eigen bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Dit wordt een informatie ecosysteem genoemd.

Met partners, die ook gebruik maken van het vertrouwensnetwerk, maken zij door de TTP-policy te accepteren, afspraken hoe om te gaan met elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. Partners kunnen klanten, medewerkers en of leveranciers zijn. Met behulp van hun informatie ecosysteem oefenen bedrijven regie uit over hun bedrijfs- en persoonsgegevens. Personen doen dat met een persoonlijke omgeving.

Lees hier meer

Wat zijn de vertrouwensdiensten?

In de rol van vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) authentiseert MYOBI als vertrouwensdienst de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen op het netwerk, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, en waarmerkt en deponeert gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen. Wij kunnen de rol van MYOBI op het vertrouwensnetwerk vergelijken met de rol van een notaris en informatiemakelaar.

Lees hier meer

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

 • De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen;
 • Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (Wbb); en
 • Bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt organiseren.

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen, waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen, de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Veelal heeft de bedrijfsleiding een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan de bedrijfsleiding inschatten in welke mate deze organisatie interne en externe veranderingen kan absorberen.

Lees hier meer

Wat krijgen gebruikers?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door partners tot die eigen gegevens. MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang daartoe.

Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, inclusief de verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Zakelijke gebruikers laten de mate van compliance zien in hun Accountability Seal en publiceren de seal in het openbare register van MYOBI.

Lees hier meer 

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bestaande gebruiker van het vertrouwensnetwerk. Het verkrijgen van zekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens van de nieuwe partner is de motivatie van de gebruiker om de partner uit te nodigen deel te nemen aan het netwerk.

De gebruiker van het vertrouwensnetwerk vraagt MYOBI de identiteit van de entiteiten en de vertegenwoordigingsbevoegden van de partner te authentiseren. Dat doet MYOBI door onder andere de identiteit van de partner te controleren aan de hand van openbare bronnen zoals die van de Kamers van Koophandel (KvK).

Lees hier meer

Hoe word ik gebruiker?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer u zelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt aan MYOBI een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten.

Lees hier meer