Functionality Board

User Story 001

Aanleiding Naar aanleiding van opmerkingen en suggesties van gebruikers van het SBC Managementsysteem, (SBCM) die zijn ingebracht bij de Functionality Board (FB), heeft SBR Powerhouse deze User Story 001 uitgewerkt. Bovendien heeft de FB functionele eisen geformuleerd.  In deze blog bespreken wij de functionaliteiten die de IT-professionals onderhanden hebben genomen en gaan wij in op de toegevoegde […]

Blog Organiseren van verantwoording

Aantonen risk en compliance met volwassenheidsniveaus

Als gebruiker van MYOBI heeft u zich verbonden aan de TTP-policy. Dit betekent dat uw bedrijf een onderdeel is van het vertrouwensnetwerk dat MYOBI faciliteert.   Het doel van het vertrouwensnetwerk is dat bedrijven gegevens, waaronder persoonsgegevens, in goed vertrouwen met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor hebben wij een Accountability Seal (voorheen bekend als de Privacy Seal) […]

Organiseren van verantwoording

Waar is de accountant?

Door Caroline Willemse van Duthler Associates EDPS Conference Recent heeft de EDPS Conference 2022 plaatsgevonden. Het onderwerp van dit jaar was ‘Effective enforcement in the digital world’. Twee dagen werd gesproken en gediscussieerd over het effectief handhaven van de AVG. Ik zag vertegenwoordigers van de EDPS, EDPB, EC en cliëntenorganisaties voorbij komen. Ook Max Schrems […]

Vertrouwensnetwerk

Hoe werkt geschilbeslechting op het vertrouwensnetwerk?

Met het effectief inrichten van bedrijfsjuridische functie houdt MYOBI het aantal geschillen van partijen zo klein mogelijk. Als er dan toch geschillen ontstaan, treedt MYOBI desgewenst doortastend en snel op met als doel escalatie te voorkomen. MYOBI gebruikt hiervoor geschilbeslechting op basis van het mediationreglement dat is opgenomen in de TTP-policy. Wij bespreken de volgende […]

Vertrouwensnetwerk

Hoe word ik gebruiker van het vertrouwensnetwerk?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer u zelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt aan MYOBI een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten. Hieronder […]