Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Organiseren van verantwoording

Wat is de Accountability Seal?

De Accountability Seal is een toepassing met behulp waarvan een gebruiker van MYOBI externe verantwoording kan afleggen over zijn of haar niveau van compliance met deze TTP policy, en waarop extensies mogelijk zijn voor compliance met specifieke wetgeving, beleid en afgesloten contracten voor specifieke aandachtsgebieden. Organisaties die de Accountability Seal voeren, zijn transparant over het niveau van compliance dat gebruikers […]

Organiseren van verantwoording

Wat is de toegevoegde waarde van de Accountability Seal?

MYOBI gaat ervan uit en verplicht alle bedrijven om hun verantwoordelijkheid met de TTP-policy uit te drukken in een volwassenheidsniveau en dit niveau te demonstreren aan gebruikers van MYOBI en ge├»nteresseerden. Dit gebeurt met de Accountability Seal. Transparantie over de mate van verantwoording bevordert de mogelijkheid om met elkaar zaken te doen, waarbij duidelijk is […]