Blog Organiseren van verantwoording

Aantonen risk en compliance met volwassenheidsniveaus

Als gebruiker van MYOBI heeft u zich verbonden aan de TTP-policy. Dit betekent dat uw bedrijf een onderdeel is van het vertrouwensnetwerk dat MYOBI faciliteert.   Het doel van het vertrouwensnetwerk is dat bedrijven gegevens, waaronder persoonsgegevens, in goed vertrouwen met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor hebben wij een Accountability Seal (voorheen bekend als de Privacy Seal) […]

Organiseren van verantwoording

Waar is de accountant?

Door Caroline Willemse van Duthler Associates EDPS Conference Recent heeft de EDPS Conference 2022 plaatsgevonden. Het onderwerp van dit jaar was ‘Effective enforcement in the digital world’. Twee dagen werd gesproken en gediscussieerd over het effectief handhaven van de AVG. Ik zag vertegenwoordigers van de EDPS, EDPB, EC en cliëntenorganisaties voorbij komen. Ook Max Schrems […]

Organiseren van verantwoording

Hoe kan ik de Accountability Seal organiseren?

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de verantwoordingsverplichting voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen. De bedrijfsleiding sluit door deze compliance-aanpak aan bij de gebruikelijke verantwoordingsverplichting en volgt een beproefd proces. In […]

Organiseren van verantwoording

Waarom is de Accountability Seal belangrijk?

De belangrijkste randvoorwaarde voor zakendoen is wederzijds vertrouwen. Hiervoor is nodig dat: mijn (potentiële) partner op de betrouwbaarheid van mijn bedrijfs- en persoonsgegevens kan vertrouwen; ik op mijn beurt de betrouwbaarheid van de bedrijfs- en persoonsgegevens van mijn (potentiële) partner kan vertrouwen; en de partner waaraan ik een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens heb uitbesteed […]

Organiseren van verantwoording

Wat is de compliance-aanpak?

Op hoofdlijnen bestaat de MYOBI compliance-aanpak uit: Een kwaliteitspallet gericht op vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens. Uiteraard bevat het pallet ook accountability; het vermogen accountability af te leggen over de effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen opgenomen in bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsleiding de bedrijfsactiviteiten effectief organiseert; Een dynamische verzameling van normen met […]