Ga naar de inhoud
Wat houdt de compliance-aanpak in?

Wij kunnen zeggen dat de compliance-aanpak gericht is op een periodieke (minimaal jaarlijkse) verantwoording van de bedrijfsleiding over het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy. Hiermee voldoet de bedrijfsleiding effectief aan de wettelijke verantwoordingsverplichting (artikel 5, lid 2 AVG) en tegelijk aan de verplichtingen van de TTP-policy. Het is uitdrukkelijk geen audit van de compliance dat een assuranceverklaring oplevert. Een assuranceverklaring van een Registeraccountant of een EDP-Auditor is wettelijk niet vereist.

Lees hier meer.

Waarom is de Accountability Seal belangrijk?

Een bedrijf dient te voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplicht en wil ook laten zien dat hij zijn contractuele verplichtingen aantoonbaar nakomt. Daarnaast zal een bedrijf zijn reputatie wensen te beschermen en zijn partners willen informeren over de betrouwbaarheid van zijn bedrijfs- en persoonsgegevens.

Het is relevant dat een zakelijke gebruiker zich periodiek verantwoordt over het effectief beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens. Andersom geldt ook dat de partner van de zakelijke gebruiker geïnformeerd wenst te worden over de mate van bescherming van zijn bedrijfs- en persoonsgegevens.

Een ‘Accountability Seal’, die periodiek door de bedrijfsleiding wordt vastgesteld en opgenomen is in een vrij toegankelijk register, biedt de noodzakelijke functionaliteit om die informatie te verstrekken. Het maatschappelijk verkeer (bijvoorbeeld partners, personen, toezichthouders en derden) krijgt een indruk van de kwaliteit van de bedrijfs- en persoonsgegevens die door een bedrijf worden beheerd.

Lees hier meer.

Hoe kan ik het Accountability Seal organiseren?

Een bedrijf maakt gebruik van de compliance-aanpak voor het nakomen van de verantwoordingsplicht. Daarmee organiseert het bedrijf zijn compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming, in het bijzonder de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen. De bedrijfsleiding sluit met deze compliance-aanpak aan bij andere gebruikelijke verantwoordingsverplichtingen en volgt een beproefd proces.

In de gesprekken met de bedrijfsleiding, het afdelingsmanagement en andere medewerkers van de organisatie verwijzen onze compliance medewerkers naar het compliance-proces.

Elk jaar helpen wij gebruikers met deze compliance-aanpak. Zij faciliteert het compliance-proces dat uiteindelijk resulteert in een Accountability Seal. Wij nemen de seal op in het register en publiceren deze op onze website. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verantwoordingplicht ligt bij de bedrijfsleiding en het management. De FG van het bedrijf bevestigt de uitkomst van de verantwoording door de bedrijfsleiding. Wij helpen met methoden, technieken en een proces. De compliance-professionals voeren een plausibiliteitstoets uit die gericht is op het herbevestigen van de verantwoording.

Lees hier meer.

Wat is de Vereniging IE?

De gebruikers van informatie ecosystemen hebben zich verenigd in de Vereniging van deelnemers aan een Informatie Ecosysteem (hierna VIE). Een ieder die zakelijk (geen aspirant) gebruiker is van het vertrouwensnetwerk wordt automatisch lid van deze vereniging. VIE heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de TTP Gedragscode AVG. Wij hebbende gedragscode opgenomen in de TTP-policy en faciliteert bedrijven om de toepassing van deze gedragscode te organiseren in het verantwoordingsproces.

Lees hier meer.

Aantonen risk en compliance met volwassenheidsniveaus

Als gebruiker van MYOBI heeft u zich verbonden aan de TTP-policy. Dit betekent dat uw bedrijf een on…

Waar is de accountant?

Door Caroline Willemse van Duthler Associates EDPS Conference Recent heeft de EDPS Conference 2022 p…

Hoe kan ik de Accountability Seal organiseren?

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de verantwoo…