Ga naar de inhoud

Hoe kan ik de Accountability Seal organiseren?

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de verantwoordingsverplichting voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen. De bedrijfsleiding sluit door deze compliance-aanpak aan bij de gebruikelijke verantwoordingsverplichting en volgt een beproefd proces.

In de gesprekken met de bedrijfsleiding, het afdelingsmanagement en andere medewerkers van de organisatie verwijzen de compliance medewerkers van MYOBI naar het hier beschreven compliance-proces.

Elk jaar helpt MYOBI de zakelijke gebruikers met het organiseren van de verantwoordingsverplichting met een compliance-aanpak en het faciliteren van het compliance-proces dat uiteindelijk resulteert in een Accountability Seal dat op de MYOBI website in het register wordt gepubliceerd. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verantwoordingsverplichting ligt bij de bedrijfsleiding en het management.

MYOBI helpt met methoden, technieken en een proces. Als het vaktechnisch mogelijk is, voeren de compliance-professionals een plausibiliteitstoets uit die gericht is op het herbevestigen van de verantwoording.

Wij behandelen de volgende onderwerpen:

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Ook hebben wij webinars beschikbaar om in deel te nemen.

Bron: MYOBI servicedesk

Caroline Willemse

Caroline Willemse

Caroline is Hoofd Compliance Consulting.