Ga naar de inhoud

Wat is de toepassing smart contracting op het vertrouwensnetwerk?

Elk bedrijf heeft een goed opgezette en werkende bedrijfsjuridische functie nodig voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld verkopen, personeelszaken, inkopen en corporate governance). Met een vertrouwensnetwerk (betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens van het bedrijf en haar partners), kennis- en verandermanagement (goed getrainde medewerkers) en smart contracting (ondersteunen van de contract life cycle: voorbereiden – contracteren – contractmanagement) organiseert een bedrijf een goed functionerende bedrijfsjuridische functie.

Smart contracting is een bouwsteen voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie. 

Professionals van Duthler Associates en First Lawyers beheren de toepassing smart contracting en bemensen de Contract Board. De Contract Board ontwikkelt en beheert onder meer de contractportfolio’s met contracttypen en draaiboeken, en bewaakt de kwaliteit daarvan. Duthler Associates en First Lawyers blijven de bouwsteen smart contracting verder ontwikkelen.

Wij bespreken de volgende onderwerpen:

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Ook hebben wij webinars beschikbaar om in deel te nemen.

Bron: MYOBI servicedesk

Ans Duthler

Ans Duthler