Functionality Board

De Functionality Board (FB) van MYOBI geeft de gebruikers van een Informatie Ecosysteem (IE) op het vertrouwensnetwerk, inclusief de toepassingen zoals het SBC Managementsysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving met (generieke) bewustwordings- en trainingsprogramma, invloed bij het ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe functionaliteiten.

Het kenbaar maken van functionele eisen en wensen aan de FB geeft een gebruiker van een IE waardevaste investering; anders gezegd: een IE licentie op het vertrouwensnetwerk rendeert voor een gebruiker.

// Functionality Board

Wat is de agenda?

MYOBI heeft de systeemontwikkelingsagenda voor 2024 uitgewerkt. Deze agenda sluit aan op die van 2023 waarin het vertrouwensnetwerk is ontwikkeld en gebruikers hun IE bedrijfsmatig kunnen inzetten. MYOBI werkt In Q4 2023 aan de volgende functionaliteiten:

 • Het reputatiemanagement;
 • “Ken uw partner”-management;
 • Het managen van de bedrijfsspecifieke leeromgeving; en
 • Het integreren van SBCM, vooral gericht op het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens.

Bedrijven en instellingen doen ervaringen op met het toepassen van de functionaliteiten. Soms ontstaan er ideeën hoe het beter kan. De FB wil graag de ervaringen én de ideeën ontvangen en gebruiken voor het formuleren van user storiesdie gepland worden in de systeemontwikkelingsagenda om te realiseren in het IE. Uiteindelijk gaat het erom dat de investeringen van de gebruikers van IE’s renderen en waardevast zijn.

Q1 ’24
 • Control objectives
 • Legal framework
 • Compliance requirements
 • Risk register
Q2 2024
 • Smart compliance
 • Compliance suite
Q3 2024
 • Smart contracting
 • Legal operations
// Functionality board

Aanmelden voor de functionality board

Heeft u interesse om  uitgenodigd te worden voor deze bijeenkomsten? Meld u dan hieronder aan . Let op! Deelname is voorbehouden aan gebruikers van het MYOBI.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam
Vul hier uw naam in
Uw mailadres
Vul hier uw mailadres in
// Functionality Board

Nieuws en user stories

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?