Uw reputatie beheersbaar met het vertrouwensnetwerk

Het bedrijf managet zijn reputatie door het onder zijn regie toegankelijk maken van bedrijfs- en persoonsgegevens voor partners. Het bedrijf verwacht van zijn (potentiële) partners dat zij dat ook doen.

// reputatiemanagement

Waarom is reputatiemanagement belangrijk?

Gebruikers op het vertrouwensnetwerk beheren hun eigen gegevens over hun juridische en functionele organisatie. Volgens de regels van de TTP-policy maken gebruikers afspraken met andere gebruikers over het toegang geven tot of het delen van hun gegevens. Door het Accountability Seal Register te raadplegen weten gebruikers in hoeverre zij op de interne beheersing van andere gebruikers kunnen vertrouwen. De toegenomen zekerheid over de betrouwbaarheid van de gegevens maakt het mogelijk om de operationele bedrijfsprocessen effectiever en kostenefficiënter in te richten.

Een (potentiële) partner wenst een bedrijf te vertrouwen. Dat kan als dit bedrijf een goede reputatie heeft. Zijn reputatie is afhankelijk van aantoonbaar betrouwbare gegevens. Vindt er uitwisseling van gegevens plaats, dan zullen de partners erop willen vertrouwen dat deze gegevens vertrouwelijk en beschikbaar blijven.

Een vertrouwensrelatie bestaat bij de gratie van een goede reputatie; een totale indruk van het handelen van de partners. Het gaat om het vertrouwen, de waardering en de steun die partners elkaar geven. Het aan elkaar onder regie toegang geven tot bedrijfs- en persoonsgegevens creëert wederzijds vertrouwen, waardering en steun bij het genieten van de vertrouwensrelatie.

Download de factsheet

Een nadere toelichting is uitgewerkt in deze factsheet.

// Reputatiemanagement

Voordelen vanuit een bedrijfsperspectief

Een bedrijf creëert overzicht en inzicht in zijn eigen verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein en uiteindelijk ook in dat van zijn partners op het vertrouwensnetwerk. Elke zakelijke gebruiker onderhoudt een informatie ecosysteem waarin:

// Reputatiemanagement

Veelgestelde vragen

Wat is reputatiemanagement?

De bedrijfsleiding wenst haar partners blijvend met vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare gegevens over de bedrijfsorganisatie te informeren. Andersom geldt dat ook. De bedrijfsleiding verwacht dat haar partners zich ook aan haar presenteren met betrouwbare gegevens. Door aantoonbaar verantwoordelijkheid te nemen voor het organiseren van compliance met de verplichtingen uit de TTP-policy biedt de bedrijfsleiding het maatschappelijk verkeer zekerheid over de verwachte betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens. De verantwoording is een herbevestiging van het vertrouwen tussen partners.

Lees hier meer.

Hoe kan ik deze toepassing afnemen?

Wij ondersteunen reputatiemanagement met het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk. Naarmate een bedrijf meer afspraken met partners maakt groeit zijn eigen informatie ecosysteem en daarmee het belang van het managen van zijn reputatie. De beschikbare functionaliteiten zijn standaard onderdeel van de gebruikerslicentie op het vertrouwensnetwerk. Gebruikers van het vertrouwensnetwerk vragen om meer functionaliteiten.

Wij pakken deze vraag op en werkt de user stories uit. Een overzicht van de wensen:

  • Opbouwen en beheren van de corporate family;
  • Gebruikmaken van meer authentieke bronnen;
  • Integraal opbouwen en beheren van de functionele organisatie; en
  • Gebruikmaken van vaste gegevens bedrijfssystemen.

Wij zijn blij met de gebruikers die suggesties doen voor aanvullende functionaliteiten.

Hoeveel kost het?

Het informatie ecosysteem waarmee thans de reputatiemanager het reputatiemanagement uitvoert, maakt onderdeel uit van de licentie op het vertrouwensnetwerk.

Zijn er professionals die mij kunnen helpen?

De bedrijfsleiding initieert veelal het vraagstuk van reputatiemanagement en het organiseren van reputatiemanagement. Het managen van de bedrijfsreputatie vraagt van het management en de medewerkers een gedragsverandering. In ieder geval bewustwording van wat de bedrijfsleiding onder reputatiemanagement verstaat, wat de reputatie is en welke veranderingen nodig zijn om de reputatie op het gewenste niveau te brengen en te houden. Wij kunnen een dergelijk vraagstuk vergelijken met kennis- en verandermanagement. Op verzoek en op afroep kan een bedrijf gebruik maken van professionals die het organiseren van reputatiemanagement kunnen ondersteunen met kennis, ervaring en effectieve toepassingen.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?