Organiseren van verantwoording

Hoe kan ik de Accountability Seal organiseren?

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de verantwoordingsverplichting voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen. De bedrijfsleiding sluit door deze compliance-aanpak aan bij de gebruikelijke verantwoordingsverplichting en volgt een beproefd proces. In […]

Organiseren van verantwoording

Waarom is de Accountability Seal belangrijk?

De belangrijkste randvoorwaarde voor zakendoen is wederzijds vertrouwen. Hiervoor is nodig dat: mijn (potentiële) partner op de betrouwbaarheid van mijn bedrijfs- en persoonsgegevens kan vertrouwen; ik op mijn beurt de betrouwbaarheid van de bedrijfs- en persoonsgegevens van mijn (potentiële) partner kan vertrouwen; en de partner waaraan ik een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens heb uitbesteed […]

Organiseren van verantwoording

Wat is de compliance-aanpak?

Op hoofdlijnen bestaat de MYOBI compliance-aanpak uit: Een kwaliteitspallet gericht op vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens. Uiteraard bevat het pallet ook accountability; het vermogen accountability af te leggen over de effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen opgenomen in bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsleiding de bedrijfsactiviteiten effectief organiseert; Een dynamische verzameling van normen met […]

Vertrouwensnetwerk

Hoe werkt het vertrouwensnetwerk?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bedrijf dat al gebruik maakt van het vertrouwensnetwerk. Dit bedrijf wil van de (potentiële) partner zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van diens gegevens en nodigt daarom deze partner via MYOBI uit deel te gaan nemen aan het netwerk. Hoe […]

Vertrouwensnetwerk

Wat krijgen gebruikers in het vertrouwensnetwerk?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door partners tot die eigen gegevens. MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang daartoe. Hoe werkt dat? Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, […]