Vertrouwensnetwerk

Hoe werkt geschilbeslechting op het vertrouwensnetwerk?

Met het effectief inrichten van bedrijfsjuridische functie houdt MYOBI het aantal geschillen van partijen zo klein mogelijk. Als er dan toch geschillen ontstaan, treedt MYOBI desgewenst doortastend en snel op met als doel escalatie te voorkomen. MYOBI gebruikt hiervoor geschilbeslechting op basis van het mediationreglement dat is opgenomen in de TTP-policy. Wij bespreken de volgende […]

Vertrouwensnetwerk

Hoe word ik gebruiker van het vertrouwensnetwerk?

Een bedrijf wordt gebruiker van het vertrouwensnetwerk door zich te registreren. Het initiatief kan liggen bij het bedrijf zelf: ga naar de website van MYOBI en registreer u zelf. Het initiatief kan ook liggen bij een gebruiker van het vertrouwensnetwerk: deze vraagt aan MYOBI een registratieproces met zijn zakenpartner van het bedrijf te starten. Hieronder […]

Vertrouwensnetwerk

Hoe werkt het vertrouwensnetwerk?

De aanleiding voor een verzoek om deel te nemen aan het vertrouwensnetwerk ligt veelal bij een bedrijf dat al gebruik maakt van het vertrouwensnetwerk. Dit bedrijf wil van de (potentiële) partner zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid van diens gegevens en nodigt daarom deze partner via MYOBI uit deel te gaan nemen aan het netwerk. Hoe […]

Vertrouwensnetwerk

Wat krijgen gebruikers in het vertrouwensnetwerk?

Gebruikers krijgen de beschikking over een eigen informatie ecosysteem waarmee het bedrijf zijn eigen bedrijfs- en persoonsgegevens beheert én de toegang door partners tot die eigen gegevens. MYOBI geeft na een succesvolle registratie de wettelijk vertegenwoordiger toegang daartoe. Hoe werkt dat? Zakelijke gebruikers sluiten verwerkers-, gegevensuitwisselings- of regieovereenkomsten af die gebaseerd zijn op de TTP-policy, […]

Vertrouwensnetwerk
man and happy woman greeting each other with fist bump

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij: De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen; Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese […]

  • 1
  • 2