Ga naar de inhoud

Waarom participeren in een vertrouwensnetwerk?

Participeren in een vertrouwensnetwerk biedt bedrijven en personen toegevoegde waarde. Wij zetten de belangrijkste argumenten op een rij:

  • De wens van bedrijven en personen regie te voeren over hun gegevens en daardoor in vrijheid te leven en in vrijheid te ondernemen;
  • Voldoen aan Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming (zoals de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (Wbb); en
  • Bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt organiseren.

Effectiever organiseren van de interne organisatie

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de bedrijfsprocessen, waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen, de bedrijfsactiviteiten effectief ondersteunen bepalen de omvang van de toegevoegde waarde. Veelal heeft de bedrijfsleiding een indruk van de kwaliteit van de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten en kan de bedrijfsleiding inschatten in welke mate deze organisatie interne en externe veranderingen kan absorberen.

Voor elk niveau van de interne organisatie geldt dat de bedrijfsleiding de activiteiten effectiever kan organiseren met betrouwbare gegevens van partners én dat partners van het bedrijf dat ook kunnen als zij beschikken over betrouwbare gegevens van het bedrijf zelf.

Wij bespreken de volgende onderwerpen:

Bron: servicedesk MYOBI.

André Biesheuvel

André Biesheuvel

André is de bedenker van Mind Your Own Business Information (MYOBI). Hij heeft de dienstverlening en de organisatie van MYOBI uitgewerkt en operationeel gemaakt. André is de directeur van MYOBI B.V.