Ga naar de inhoud

Functionaris voor Gegevensbescherming

Hoe hebben wij de FG georganiseerd?

Wij verwerken bedrijfs- en persoonsgegevens en wenst bij het verwerken van deze gegevens de vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid in stand te houden. Bij het organiseren van de bedrijfsactiviteiten met bedrijfsprocessen zijn passende beheers- en beveiligingsmaatregelen “by design” in de IT-systemen en procedures opgenomen. Over de effectieve werking van de beheersmaatregelen verantwoorden wij ons periodiek in overeenstemming met de verplichtingen uit de TTP-policy. Wij publiceren de privacyverklaring, de verklaring beschermen bedrijfsgegevens en de verklaring responsible disclosure op onze website.

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is door de directie aangesteld. De FG vervult zijn wettelijke taken en adviseert de directeur over het adequaat beschermen van gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens. De directie vraagt bij het vervullen van de verantwoordingsplicht de mening van de FG.

Mr. Philip Coté MBA RFG vervult voor MYOBI de rol van FG.

Wat is de Agenda voor 2022/2023?

Voor 2022/2023 heeft de FG van MYOBI in samenspraak met de directeur MYOBI een agenda samengesteld. De volgende activiteiten staan op het programma:

 • Revisie van de privacyverklaring, de verklaring beschermen bedrijfsgegevens en de verklaring responsible disclosure;
 • Toezien op het opstellen van beleid en procedures;
 • Toezien op bewustwording en training gegevensbescherming en informatieveiligheid medewerkers;
 • Beoordelen van de toepasbaarheid van de compliance-aanpak en een verantwoordingscyclus;
 • Bevestiging bij de zelfverklaring gegevensbescherming van de directie van MYOBI;
 • Uitbreiden van faciliteiten voor uitoefenen rechten van betrokkenen;
 • Voor elke systeemontwikkelingscyclus (DevSecOps) het prototype onderwerpen aan een DPIA;
 • Verzamelen van meldingen van incidenten (waaronder responsible disclosures) en datalekken;
 • Periodiek het beschermen van persoonsgegevens met de directie en management bespreken.

Contact met de FG

Wilt u een specifieke vraag stellen of een klacht indienen over de omgang met persoonsgegevens, neemt u dan contact op met de FG van MYOBI via:

 • Mail: privacy@myobi.eu
 • Brief: Functionaris voor Gegevensbescherming van MYOBI
 • Adres: Frankenslag 137, 2582 HH te Den Haag