Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Welke toepassingen zijn er?

'Verhogen van het onderling vertrouwen'

Het met behulp van het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk organiseren vertrouwde partners biedt het bedrijf de mogelijkheid de bedrijfsactiviteiten effectief te organiseren. Professionele leveranciers bieden toepassingen die daarbij kunnen helpen.

Voldoen aan de accountabilityverplichting

MYOBI faciliteert gebruikers met een informatie ecosysteem, een TTP-policy en compliance-aanpak om accountable of verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van de naleving van wettelijke en contractuele gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiligingsverplichtingen.

Smart contracting

Met behulp van smart contracting organiseert een bedrijf haar bedrijfsjuridische functie effectief. Het bedrijf maakt met haar partners (klanten, medewerkers en leveranciers) sluitende afspraken en stelt periodiek vast dat de rechten zijn uitgeoefend en aan de verplichtingen is voldaan.

Reputatiemanagement

Met behulp van het informatie ecosysteem zorgt een bedrijf voor betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens en deelt deze gegevens onder regie met partners onder de voorwaarde dat de partners dat ook doen. Dit leidt tot het openhouden van afzetkanalen en beschermen van bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom.

Kennis- en verandermanagement

Het managen van kennis bij de leiding en de medewerkers van een bedrijf vormt de basis voor het succes van de bedrijfsvoering. Het opbouwen en beheren van expliciete kennis is essentieel voor het slagen van het doorvoeren van veranderingen bij het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten. MYOBI schenkt continu aandacht aan het toepassen van kennis- en verandermanagement.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?