// Welke toepassingen zijn er?

'Verhogen van het onderling vertrouwen'

01.
SBC Managementsysteem

Het SBC Managementsysteem biedt overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen van persoonsgegevens en andere bedrijfsobjecten, in casu het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie.

02.
Reputatiemanagement

Met behulp van het vertrouwensnetwerk zorgt een bedrijf voor betrouwbare, vertrouwelijke en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens. Het deelt deze gegevens onder regie met partners onder de voorwaarde dat zijn partners dat ook doen. Dit leidt tot het openhouden van afzetkanalen en het beschermen van bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen.

03.
Kennis- en verandermanagement

Het managen van kennis bij de leiding en medewerkers van een bedrijf vormt de basis voor het succes van de bedrijfsvoering. Het opbouwen en beheren van expliciete kennis is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen bij het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten. Wij schenken continu aandacht aan het toepassen van kennis- en verandermanagement.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?