Ga naar de inhoud

Beschermen van bedrijfsgeheimen

Innovatie- en concurrentiekracht door het beschermen van bedrijfsgeheimen

De wetgever verplicht bedrijven zich te verantwoorden over de effectiviteit van de maatregelen die zij treffen om persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken deze verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met ook andere wettelijke en contractuele verplichtingen.

Lees meer
// Beschermen van bedrijfsgeheimen

Wat is het belang voor het beschermen van bedrijfsgeheimen?

De bedrijfsleiding maakt continu de afweging tussen het benutten van bedrijfsgeheimen voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en het beschermen van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen. Het managen van de toegang tot bedrijfsgeheimen bepaalt de innovatie- en concurrentiekracht van het bedrijf.

Een bedrijf heeft meer bedrijfsgeheimen dan vaak gedacht. Een greep: klanten- en leveranciersbestanden, overzicht van strategische partners, fabricagemethoden, marktonderzoek en marktstrategieën, bouwplannen en medewerkbestanden. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) helpt de bedrijfsleiding de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen te managen. Hiervoor is nodig dat het bedrijf de bedrijfsgeheimen documenteert, aangeeft wat de waarde van de geheimen voor het bedrijf is en passende en effectieve beheers- en beveiligingsmaatregelen treft voor het borgen van de vertrouwelijkheid van de geheimen.

Download de factsheet

Een nadere toelichting over het beschermen van bedrijfsgeheimen is uitgewerkt in deze factsheet.

Download hier (pdf)
// Beschermen van bedrijfsgeheimen

Licentie voor het beschermen van bedrijfsgeheimen

Een gebruiker van het vertrouwensnetwerk neemt bedrijfsgeheimen af tegen een omzetafhankelijke licentie.

Maandelijks

Jaarlijks

Omzet tot €100.000

€10/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€25/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€100/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€250/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet vanaf €20 miljoen

Offerte/ Aanvragen Vraag een offerte aan Contact

Omzet tot €100.000

€120/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€300/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€1.200/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€3.000/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet vanaf € 20 miljoen

Offerte/ Aanvragen Vraag een offerte aan Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact op met sales of bezoek onze servicedesk website.

// Beschermen van bedrijfsgeheimen

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik bedrijfsgeheimen moeten beschermen?

De definitie van bedrijfsgeheim uit de Wet bescherming bedrijfsgeheimen:

  • Het moet geheim zijn; én
  • Het heeft handelswaarde omdat het geheim is; én
  • Het is beveiligd om geheim te houden.

Als anderen ongewenst gebruik gaan maken van uw bedrijfsgeheimen kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen. Hierdoor neemt de innovatie- en concurrentiekracht van uw bedrijf af. Een bedrijfsgeheim maakt uw bedrijf bijzonder en aantrekkelijk om met uw bedrijf zaken te doen. Dit maakt uw bedrijfsgeheimen ook aantrekkelijk voor concurrenten. U kunt alleen gebruik maken van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen als u kunt aantonen dat u uw bedrijfsgeheimen effectief heeft beschermd.

Hoe weet ik of mijn bedrijf bedrijfsgeheimen heeft?

Elk bedrijf heeft bedrijfsgeheimen. Er is altijd informatie waarvan u niet wilt dat deze buiten het bedrijf bekend wordt gemaakt. Het vraagt om een gedegen evaluatie van concurrentiegevoelige knowhow om te weten wat uw bedrijfsgeheimen zijn. Vaak is ook voor de hand liggende informatie een bedrijfsgeheim, zoals uw klantenbestand of uw strategische plannen.

Waarom moet ik weten wat mijn bedrijfsgeheimen zijn?

Als u niet weet wat uw bedrijfsgeheimen zijn, dan kunt u uw medewerkers of uw partners die u met uw bedrijfsgeheimen laat werken, niet concreet vertellen wat uw bedrijfsgeheimen zijn. Het wordt dan lastig om iemand te verwijten onzorgvuldig met een bedrijfsgeheim te zijn omgegaan. Het documenteren van de bedrijfsgeheimen in een bedrijfsgeheimenregister is een eerste vereiste, waarna afspraken gemaakt kunnen worden over het delen van bedrijfsgeheimen.

Wat moet ik over bedrijfsgeheimen documenteren?

Door bedrijfsgeheimen te documenteren in het bedrijfsgeheimenregister kunt u op een bepaald moment aantonen welke bedrijfsgeheimen u bezit. Een slechts vastleggen van het geheim in een register (Excel sheet) is onvoldoende omdat ook de argumentatie met eventuele stukken, de beheers- en beveiligingsmaatregelen, en het bewijs van de effectieve werking van de maatregelen gedocumenteerd moeten zijn. Speciale aandacht geeft de wetgever in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aan:

  • Het met partners overeenkomsten afsluiten over toegang tot en gebruik van specifieke bedrijfsgeheimen;
  • Werking van toegangsmechanismen borgen; en
  • Het bewustmaken van medewerkers van het bedrijf en haar partners voor het toepassen van bedrijfsgeheimen, het uitleggen van de waarde van bedrijfsgeheimen voor het bedrijf en inachtneming van de toegangsbeschermingsmaatregelen. Het vraagt van de medewerkers veelal een gedragsverandering en discipline om adequaat om te gaan met bedrijfsgeheimen.

Het kunnen overleggen van de contractafspraken en de uitkomsten van compliance werkzaamheden tijdens het contractmanagement zijn bepalend voor de positie van het bedrijf. Het waarmerken en deponeren van contracten en documenten maken de rechtspositie van het bedrijf sterk.

Hoe kan ik mijn medewerkers bewustmaken en trainen om goed om te gaan met bedrijfsgeheimen?

Het vraagt gerichte kennis- en verandermanagement voor de gehele organisatie. Het organiseren van bewustwording- en kennis over het managen van bedrijfsgeheimen verschilt niet veel dat van het organiseren van het beschermen van persoonsgegevens. Het managen van bedrijfsgeheimen en het managen van persoonsgegevens moet een plek krijgen in de bedrijfscultuur. Bij de medewerkers en management ontstaat het besef dat verlies van bedrijfsgegevens leidt tot bedrijfscontinuïteitsrisico’s en het niet adequaat beschermen van persoonsgegevens leidt tot reputatie- en sanctierisico’s.

Na registratie op het MYOBI Vertrouwensnetwerk heeft het bedrijf de beschikking over een bedrijfsspecifieke leeromgeving met persoonlijke omgevingen voor medewerkers. Op deze omgeving maakt MYOBI het bewustwordings- en kennisprogramma bedrijfsgeheim beschikbaar. Het programma ondersteunt het bedrijf met workshops gericht op het managen van bedrijfsgeheimen. Desgewenst genereert het bedrijf het bewijs effectieve werking van de bewustwording en trainingen met behulp van toetsen.

Hoe moet ik mijn bedrijfsgeheimen beveiligen?

Afhankelijk van het risicoprofiel van het bedrijfsgeheim is een maatregel of een mix van maatregelen mogelijk. We onderscheiden beleidsmatige, contractuele, fysieke en digitale maatregelen. De maatregelen moeten ook werken en u moet regelmatig vaststellen dat de werking effectief is.

Met maatregelen die alleen op papier aanwezig zijn, zal de rechter mogelijk oordelen dat het bedrijfsgeheim onvoldoende beveiligd is. Het gaat om de effectieve werking van de getroffen beheersmaatregelen.

Hoe kan ik bedrijfsgeheimen beveiligen als ik een ZZP’er inhuur?

Door een ZZP’er te selecteren die ook aangesloten is bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk, heeft deze ZZP’er ook de TTP-policy ondertekend. Tevens is de ZZP’er gebonden aan de MYOBI Gedragscode ZZP waarin afspraken zijn gemaakt over de juistheid van zijn bedrijfsgegevens en kennis over het veilig omgaan met bedrijfsgeheimen. De ZZP’er kan jaarlijks bevestigen dat hij zich gehouden heeft aan de gedragscode. Daarnaast adviseren wij u de contractportfolio ZZP af te nemen bij de toepassing smart contracting zodat u naast een geheimhoudingsovereenkomst ook een juiste overeenkomst tot opdracht afsluit om uw overige risico’s als opdrachtgever te beperken.

Wat is het voordeel als ik bedrijfsgeheimen alleen deel met derden die ook aangesloten zijn bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk?

Bedrijven die aangesloten zijn bij het MYOBI Vertrouwensnetwerk delen eenzelfde mores, de TTP-policy. Bij een eventueel geschil wordt eerst met Mediation naar een oplossing gezocht, dat kan u veel juridische kosten schelen. Ook is het dan makkelijker om contracten met elkaar te sluiten via smart contracting.

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?

Neem contact met ons op