Services

Personal data store

Personen en bedrijven oefenen regie uit over eigen persoons- en bedrijfsgegevens.

SMART CONTRACTING

Bedrijven organiseren de bedrijfsjuridische functie effectief en kostenefficiënt. 

SMART COMPLIANCE

Bedrijven verantwoorden zich over de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen.

LEGAL ENTITY MANAGEMENT

Bedrijven brengen hun organisatiestructuur inclusief verbonden partijen in kaart.

Accountability Seal

Hiermee legt een bedrijf verantwoording af over zijn niveau van compliance met de de spelregels van de TTP, ook wel de TTP-policy, en eventuele andere wet- en regelgeving. Het niveau van compliance wordt gepubliceerd in het Accountability Seal register.

Het laatste nieuws

Legal Opinion Prof. dr. Hans Franken Naast veel mogelijkheden brengt het dataverkeer – het ontvangen, gebruiken, bewerken, opslaan en verzenden van data – ook steeds meer risico’s met zich mee. Dat heeft geleid tot nieuwe nationale en internationale wetgeving. Ten gevolge daarvan is de aansprakelijkheid voor […]

In het kort

MYOBI is een derde vertrouwde partij (TTP), die faciliteert dat de persoon en het bedrijf controle houden over de persoons- en bedrijfsgegevens.


Aantal Smart contracts
239
Aantal Accountability Seals
24