Ga naar de inhoud

Meer zekerheid over de betrouwbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens geeft het bedrijf de mogelijkheid bedrijfsactiviteiten effectiever te organiseren. De toepassing smart contracting is gericht op het effectiever organiseren van de bedrijfsjuridische functie. 

 

 

Lees meer
// Smart contracting

Effectiever organiseren van uw bedrijfsjuridische functie met smart contracting

Elk bedrijf heeft een goed opgezette en werkende bedrijfsjuridische functie nodig voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld verkopen, personeelszaken, inkopen en corporate governance). 

Met een vertrouwensnetwerk (betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens van het bedrijf en haar partners), kennis- en verandermanagement (goed getrainde medewerkers) en de toepassing smart contracting (ondersteunen van de contract life cycle: voorbereiden – contracteren – contractmanagement) organiseert een bedrijf een goed functionerende bedrijfsjuridische functie. De toepassing is een bouwsteen voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie. 

Download de whitepaper

Een nadere toelichting is door de advocaten van First Lawyers uitgewerkt in een whitepaper.

Download hier (pdf)

// Smart contracting

Wat zijn de voorbereidingen?

Professionals onderhouden dagelijks contractportfolio’s met contract- en draaiboektypen, zodat deze blijvend voldoen aan wettelijke kaders. Een contractportfolio is gericht op een bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld verkopen, personeelsmanagement en inkopen) en gegroepeerd naar bedrijfssector. De contractportfolio’s staan onder supervisie van de Contract Board. Desgewenst, en uitgaande van de bedrijfsactiviteiten en het beleid van de bedrijfsleiding, maken professionals de contractportfolio’s bedrijfsspecifiek en zorgen voor het onderhoud. Het resultaat: het bedrijf voldoet aan wettelijke kaders én de afgeschermde bedrijfsspecifieke contractbibliotheek weerspiegelen de bedrijfsdoelstellingen.

Met behulp van het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk beheert de reputatiemanager van het bedrijf de bedrijfs- en persoonsgegevens en spreekt met (potentiële) partners de toegang tot de gegevens af. Het resultaat: vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens waarmee bedrijfsactiviteiten effectief georganiseerd kunnen worden.

// Smart contracting

Goede afspraken maken

Afspraken kunnen zijn vastgelegd in contracten, maar kunnen ook instemmingen, bevestigingen of verantwoordingen betreffen. Processtappen leiden tot afspraken. Uiteraard moet het maken van afspraken veilig en gecontroleerd plaatsvinden. Smart contracting faciliteert het proces en de (beoogde) uitkomsten. Resultaat: een voorspelbaar proces waaruit beoogde afspraken volgen.

Smart contracting maakt gebruik van portfolio’s met contract- en draaiboektypen en modellen, legt de precontractuele fase onweerlegbaar vast, omvat elektronische ondertekening op het vertrouwensnetwerk, het waarmerken en deponeren van resultaten. Resultaat: partijen krijgen de beschikking over een gedocumenteerd dossier waaruit de bedoeling van gemaakte afspraken en de afspraken zelf van partijen blijkt.// Smart contracting

Contractmanagement en beheer

Vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare gegevens van partners en hun vertegenwoordigers zijn essentieel voor het effectief organiseren van contractmanagement. Resultaat: partijen ontvangen comfort bij het zakendoen. Door de bedrijfsspecifieke contract- en draaiboekitems per bedrijfsactiviteit uit te werken, ontstaat overzicht en inzicht in de contractuele rechten en plichten van de onderneming en de uitvoering daarvan. Resultaat: inzicht in de nakoming van de verplichtingen door partners en inzicht in de kosten van de bedrijfsjuridische functie.

Een voor de bedrijfsvoering passende bedrijfsjuridische functie levert de randvoorwaarden voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten. Resultaat: lagere aansprakelijkheids- en kostenrisico’s en lagere operationele kosten.

Licentiekosten voor smart contracting

De toepassing smart contracting maakt gebruik van het vertrouwensnetwerk. Een gebruiker van het vertrouwensnetwerk neemt de toepassing smart contracting af tegen een omzetafhankelijke licentie. Naast de jaarlijkse licentie brengt MYOBI een licentie per afgesloten en gedeponeerd contract in rekening.

Maandelijks

Jaarlijks

Omzet tot €100.000

€25/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€50/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€255/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€365/ per maand Exclusief btw Registreren

Omzet vanaf € 20 miljoen

Offerte/ Aanvragen Vraag een offerte aan Contact

Omzet tot €100.000

€300/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet tot €1 miljoen

€600/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet tot €5 miljoen

€3.060/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet tot €20 miljoen

€4.380/ per jaar Exclusief btw Registreren

Omzet vanaf € 20 miljoen

Offerte/ Aanvragen Vraag een offerte aan Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of anderszins? Neem dan gerust contact op met sales of bezoek onze servicedesk website.

Veelgestelde vragen

Wat is smart contracting?

Elk bedrijf heeft een goed opgezette en werkende bedrijfsjuridische functie nodig voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld verkopen, personeelszaken, inkopen en corporate governance). Met een vertrouwensnetwerk (betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens van het bedrijf en haar partners), kennis- en verandermanagement (goed getrainde medewerkers) en smart contracting (ondersteunen van de contract life cycle: voorbereiden – contracteren – contractmanagement) organiseert een bedrijf een goed functionerende bedrijfsjuridische functie.

Smart contracting is een bouwsteen voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie. 

Professionals van Duthler Associates en First Lawyers beheren de toepassing smart contracting en bemensen de Contract Board. De Contract Board ontwikkelt en beheert onder meer de contractportfolio’s met contracttypen en draaiboeken, en bewaakt de kwaliteit daarvan. Duthler Associates en First Lawyers blijven de bouwsteen smart contracting verder ontwikkelen.

Lees hier meer.

Hoe kan smart contracting worden toegepast?

Een bedrijf bestaat uit een verzameling bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld verkopen, personeelsmanagement en inkopen), die effectief met bedrijfsprocessen georganiseerd wordt. De bedrijfsprocessen zijn gericht op het maken van afspraken met partners (bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers). Het organiseren en aansturen van deze bedrijfsprocessen noemen wij de bedrijfsjuridische functie (of in het Engels, legal operations).

Smart contracting ondersteunt de bedrijfsjuridische functie met het effectief laten verlopen van het voorbereiden en het maken van afspraken, partnermanagement en contractbeheer. Met behulp van kennis- en verandermanagement ontstaat de noodzakelijke kennis bij medewerkers. Desgewenst en op afroep kan een bedrijf professionals bij het organiseren en aansturen van de bedrijfsjuridische functie betrekken. 

De ervaring leert dat vrijwel elke organisatie een aantrekkelijke businesscase kan samenstellen voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie. Zie voorbeeld van businesscase bedrijfsjuridische functie.

Ik ben uitgenodigd door een (potentiële) partner, wat nu?

Een (potentiële) partner van u heeft MYOBI gevraagd om u uit te nodigen voor een registratie op het vertrouwensnetwerk (zie voorbeeld e-mail ‘verzoek aan MYOBI om u uit te nodigen op het MYOBI Vertrouwensnetwerk’). Uw partner heeft behoefte aan:

  • het authentiseren van de identiteit van uw bedrijf en de wettelijk vertegenwoordiger(s);
  • het onder regie en gecontroleerd – tussen partijen – delen van bedrijfs- en persoonsgegevens; en
  • het voorbereiden op het afsluiten van contracten en vervolgen met contractmanagement.

Het registreren van een bedrijf vergt weinig tijd en is kosteloos. MYOBI ondersteunt het proces van registreren met een bedrijfsmatige en functionele kennisbank en een proactieve servicedesk.

Wat is het fundament van smart contracting?

Het vertrouwensnetwerk en de vertrouwensdiensten vormen het fundament voor smart contracting en ook andere toepassingen. Met de vertrouwensdiensten is het mogelijk om:

  • de identiteit van de gebruikers te kennen;
  • met een elektronische handtekening op het vertrouwensnetwerk te ondertekenen; en
  • zichtbaar te voldoen aan de verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy.

Door met partners – die ook gebruiker zijn van het vertrouwensnetwerk – afspraken te maken ontstaat een bedrijfsspecifiek vertrouwensnetwerk of een informatie ecosysteem. De vertrouwde partners in het informatie ecosysteem van een gebruiker worden vertrouwd omdat er steeds de zelfverklaring van de leiding van de partner is die dat bevestigt. Een goed functionerend informatie ecosysteem is de randvoorwaarde voor een effectief georganiseerde bedrijfsjuridische functie en uiteindelijk effectief georganiseerde bedrijfsactiviteiten.

Lees hier meer.

Wat zijn de draaiboeken en scenario’s van smart contracting?

Een contractportfolio bestaat uit contract- en draaiboekitems die op verzoek door een professional bedrijfsspecifiek wordt gemaakt. Een bedrijfscoördinator gebruikt de contract- en draaiboekitems in bedrijfsprocessen. Smart contracting legt geen beperkingen op aan het proces van smart contracting. Minimaal zijn in het proces van smart contracting een Bedrijfscoördinator en een Tekeningsbevoegde van het bedrijf en van de partner nodig. Deze minimale bezetting groeit uit als partijen afspraken willen maken over strategisch belangrijke producten en diensten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een offerte- en selectietraject van een leverancier of de te leveren diensten moeten aansluiten op de specifieke behoefte van klanten. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst vraagt sowieso extra aandacht omdat de juridische posities tussen werknemer en werkgever sterk verschillen en de financiële gevolgen bij het foutlopen van een dienstverband groot kunnen zijn. Kortom, een bedrijfscoördinator zal een draaiboek gebruiken en desgewenst aanpassen voor verschillende scenario’s.

Lees hier meer.

Wat kan ik verwachten van de servicedesk?

MYOBI Servicedesk ondersteunt zowel de medewerkers van zakelijke gebruikers van het vertrouwensnetwerk als de medewerkers van hun partners. De servicedesk onderhoudt de bedrijfsmatige en functionele kennisbanken, verzorgt trainingen in de bedrijfsspecifieke leeromgeving en beheert een forum met vragen en antwoorden. De servicedesk is bereikbaar via het berichtensysteem (messaging) van MYOBI en per e-mail.

MYOBI Servicedesk faciliteert het registratieproces. Bij het registratieproces van nieuwe bedrijven en wettelijk vertegenwoordigers voert de servicedesk de authenticatie van de identiteiten uit. Er zijn twee mogelijkheden om het registratieproces te starten:

  • Een contactpersoon vraagt aan MYOBI Servicedesk het bedrijf en zijn wettelijk vertegenwoordiger te registreren op het vertrouwensnetwerk; of
  • Een gebruiker van het vertrouwensnetwerk vraagt MYOBI Servicedesk een ander bedrijf en diens wettelijk vertegenwoordiger (veelal een partner) te registreren op het vertrouwensnetwerk.

Lees hier meer.

Wat kan ik verwachten van professionele juridische ondersteuning op afroep?

Het komt voor dat een bedrijf, bewust of onbewust, de capaciteit mist de toegevoegde waarde van het vertrouwensnetwerk en smart contracting te verzilveren. Dit bedrijf kan desgewenst terugvallen op de professionals van Duthler Associates en First Lawyers. Het informatie ecosysteem is uitgerust met een knop “voeg juridische ondersteuning toe” of “neem contact op met de servicedesk”.

Lees hier meer.

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI servicedesk via +31 0(70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.

// Laatste nieuws

Laatste nieuws over smart contracting

// Heeft u vragen of opmerkingen?

Hulp nodig?

Neem contact met ons op