Ga naar de inhoud

Maak kennis met het nieuwe vertrouwensnetwerk

MYOBI heeft de systemen van het vertrouwensnetwerk vernieuwd en uitgetest. Nieuwe wetgeving en interpretaties van bestaande wetgeving maken de vernieuwing noodzakelijk. Bovendien vragen de gebruikers van het vertrouwensnetwerk om vertrouwensdiensten en toepassingen op het vertrouwensnetwerk. Wij zijn de uitdaging aangegaan en hebben de vernieuwingen doorgevoerd. Hierbij hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt de informatievoorziening met functioneel en bedrijfsmatig kennisbanken, webinars, blogs, bewustwordings- en trainingsprogramma’s en een proactieve servicedesk opnieuw op te zetten. Het geheel aan diensten en toepassingen resulteert voor de gebruiker van het vertrouwensnetwerk tot waardeproposities, businesscases en plannen van aanpak.

Wij bespreken in deze blog belangrijke vernieuwingen voor de gebruikers van het vertrouwensnetwerk. Het hoeft niet zo te zijn dat de aangestipte vernieuwingen voor u ook belangrijk zijn. Wij verwijzen dan ook naar de MYOBI website, het volgen van webinars en de bedrijfsmatige kennisbank voor meer informatie.

Regie voeren over eigen bedrijfs- en persoonsgegevens

Elk bedrijf wenst zich met bedrijfs- en persoonsgegevens te presenteren aan een partner (klanten, medewerkers, leveranciers, etc.) als de partner dat ook doet. Het is een vorm van reputatiemanagement en “ken uw partner”. In het bedrijfsspecifieke informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk onderhoudt een reputatiemanager de eigen bedrijfs- en persoonsgegevens. Het bedrijf kan met een partner afspraken maken over het openstellen van deze gegevens. Wij noemen dit regievoeren.

Regievoeren gaat verder voor bedrijfsgeheimen en het beschermen van persoonsgegevens. Twee belangrijke punten zijn:

  • Bedrijfsgeheimen zijn bijzondere bedrijfsgegevens. De bedrijfsleiding wenst met partners afspraken te maken over het vertrouwelijk houden van de bedrijfsgeheimen. Dit is mogelijk als aantoonbaar voldaan wordt aan de verplichtingen uit de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB); en
  • Voor het beschermen van persoonsgegevens geldt de wettelijke verplichtingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Afspraken maken is goed maar voldoen aan de verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen gericht op het beschermen van gegevens en geheimen is beter. Zie verantwoordingsplicht en verantwoorden.

Vertrouwensdiensten, onmisbare instrumenten

Bij het vernieuwen van het vertrouwensnetwerk zijn er een scala aan praktische vertrouwensdiensten onder de werking van de TTP-policy ontstaan. Zie de kennisbank voor een overzicht van de vertrouwensdiensten. Een korte toelichting van de vertrouwensdiensten:

  • ‘Mijn partner kent mij en ik ken mijn partner’. Authentiseren van de identiteit, tijdens het registratieproces op het vertrouwensnetwerk authentiseert MYOBI de identiteit van het bedrijf en de vertegenwoordigingsbevoegde;
  • Systematisch verzamelen van dwingend bewijs. Elektronisch ondertekenen, onder de werking van de TTP-policy kunnen partners contracten afspraken door deze te tekenen met hun elektronische handtekeningen;
  • Borgen van authenticiteit van contracten en documenten. Waarmerken en deponeren van documenten, MYOBI waarmerkt en deponeert onder de werking van de TTP-policy documenten en contracten;
  • Faciliteren van gegevensinteroperabiliteit of dataportabiliteit. Beheer van gegevensdefinities, op het vertrouwensnetwerk beheert MYOBI de gegevensdefinities die gerelateerd zijn aan wetgeving en of aansluiten bij uitvoeringsinstanties die belast zijn met het beheren van authentieke registers; en
  • Bedrijfsleiding doet een uitspraak over kwaliteit gegevens. Verantwoording over het organiseren van compliance, contractuele afspraken krijgen waarde voor het maatschappelijk verkeer als partners over de effectiviteit van beheersmaatregelen, die ervoor zorgen dat gegevens vertrouwelijk, betrouwbaar en beschikbaar zijn, verantwoording afleggen.

De vertrouwensdiensten zijn essentieel voor het borgen van de waardeproposities van de gebruikers van vertrouwensnetwerk en toepassingen, in het bijzonder de toepassing smart contracting.

De toepassing smart contracting waarmee elke organisatie haar bedrijfsjuridische functie effectief organiseert

Duthler Associates en First Lawyers onderhouden de toepassing smart contracting op het vertrouwensnetwerk. Met behulp van smart contracting organiseert elk bedrijf haar bedrijfsjuridische functie (in het Engels, Legal Operations). Zie de kennisbank de toepassingen smart contracting.

Vragen of meer informatie?

Heeft u interesse of vragen over MYOBI, het vertrouwensnetwerk en/of de toepassingen? Neem gerust contact op met sales via +31 70 362 18 07 of sales@myobi.eu.  Wilt u uw bedrijf registreren? Klik dan deze link.

André Biesheuvel

André Biesheuvel

André is de bedenker van Mind Your Own Business Information (MYOBI). Hij heeft de dienstverlening en de organisatie van MYOBI uitgewerkt en operationeel gemaakt. André is de directeur van MYOBI B.V.